Những kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy tại Hải Phòng

Những kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy tại Hải Phòng

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh...

9 liên quan

Bài 2: Những mô hình - nhiều dấu ấn sáng tạo

Bài 2: Những mô hình - nhiều dấu ấn sáng tạo

Đi ngay vào những việc cụ thể, đó là cách nhiều cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW...

206 liên quan

Quận Hà Đông: Tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm

Quận Hà Đông: Tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm

Ngày 30/9, Quận ủy Hà Đông, TP Hà Nội ban hành Văn bản số 1373-CV/QU về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực...

157 liên quan

Ðào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Ðào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu tình hình mới

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ...

142 liên quan

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: Có nhất thiết phải 'tập huấn phân loại, thu gom vỏ hộp sữa'?

Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: Có nhất thiết phải 'tập huấn phân loại, thu gom vỏ hộp sữa'?

Năm học mới vừa khai giảng được mấy ngày, còn rất nhiều công việc phải lo toan, ổn định công tác giảng dạy...

Nhân sự mới tại Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Bình Phước và Cần Thơ
Nhân sự mới tại Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Bình Phước và Cần Thơ - Ảnh 1
Nhân sự mới tại Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Bình Phước và Cần Thơ - Ảnh 2
Nhân sự mới tại Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Bình Phước và Cần Thơ - Ảnh 3

Nhân sự mới tại Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Bình Phước và Cần Thơ

Công tác kiện toàn cán bộ đã được triển khai đồng loạt tại nhiều địa phương như Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Bình...

Kiện toàn nhân sự 6 tỉnh thành

Kiện toàn nhân sự 6 tỉnh thành

Các địa phương: Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Bình Phước, Đà Nẵng, Cần Thơ vừa tổ chức công bố và trao...

2 liên quan