Chính sách cho đồng bào miền núi cần có tầm nhìn dài hạn, khả thi

Chính sách cho đồng bào miền núi cần có tầm nhìn dài hạn, khả thi

Chiều 23/10, Quốc hội làm việc tại tổ thảo luận kết quả thực hiện kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện dự toán...

15 liên quan

Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân: Đặt quyền lợi của người dân lên hàng đầu

Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân: Đặt quyền lợi của người dân lên hàng đầu

Lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân sẽ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm...

132 liên quan

Nền kinh tế duy trì đà chuyển biến tích cực

Nền kinh tế duy trì đà chuyển biến tích cực

Báo cáo Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020), được Chính phủ trình...

7 liên quan

Thủ tướng: Khắc phục ngay các bất cập trong thi cử, sách giáo khoa

Thủ tướng: Khắc phục ngay các bất cập trong thi cử, sách giáo khoa

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục ngay các bất cập trong thi cử, sách giáo...

1 liên quan

Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài trong 9 tháng

Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài trong 9 tháng

Trong 9 tháng năm 2018, thu hút đầu tư nước ngoài của Thủ đô Hà Nội ước đạt 6,265 tỷ USD, gấp 5,4 lần cùng...

1 liên quan