Cơ hội để phóng viên quốc tế tìm hiểu về văn hóa, con người Việt Nam

Cơ hội để phóng viên quốc tế tìm hiểu về văn hóa, con người Việt Nam

Tác nghiệp ở Hà Nội những ngày này, thông tin về sự kiện hàng đầu thế giới, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều...

3 liên quan

Cơ hội để phóng viên quốc tế tìm hiểu về văn hóa, con người Việt Nam

Cơ hội để phóng viên quốc tế tìm hiểu về văn hóa, con người Việt Nam

Tác nghiệp ở Hà Nội những ngày này, thông tin về sự kiện hàng đầu thế giới, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều...

3 liên quan

'Ngoại giao ẩm thực' được đánh giá cao

Trong thời gian tác nghiệp tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, nhiều phóng viên quốc tế đã bày tỏ sự thích...

Cơ hội để phóng viên quốc tế tìm hiểu về văn hóa, con người Việt Nam

Tác nghiệp ở Hà Nội những ngày này, thông tin về sự kiện hàng đầu thế giới, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều...

Cơ hội để phóng viên quốc tế tìm hiểu về văn hóa, con người Việt Nam

Tác nghiệp ở Hà Nội những ngày này, thông tin về sự kiện hàng đầu thế giới, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều...

3 liên quan

Ông chú Hà Nội phát trà đá miễn phí cho phóng viên, cô bán hàng tặng bạn bè quốc tế chiếc mũ Việt Nam

Ông chú Hà Nội phát trà đá miễn phí cho phóng viên, cô bán hàng tặng bạn bè quốc tế chiếc mũ Việt Nam

Màu đỏ là biểu tượng của màu cờ sắc áo, của Tổ quốc Việt Nam, một cô bán hàng trên phố thân thiện tặng...

2 liên quan

Phóng viên quốc tế cực kỳ ấn tượng về con người, ẩm thực Việt Nam

'Tôi thích phở', 'tôi thích bún chả', 'thân thiện tuyệt vời', 'điều kiện tác nghiệp tốt', các phóng viên...

1 liên quan

Người Hà Nội ngập tràn niềm vui chứng kiến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Trong khi cả thế giới đang hướng về Việt Nam trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lịch sử, những...