Việt Nam đủ điều kiện trở thành một cường quốc biển

Việt Nam đủ điều kiện trở thành một cường quốc biển

Đến năm 2030, các ngành kinh tế thuần biển đóng góp khoảng 10% GDP cả nước; kinh tế của 28 tỉnh, thành phố...

6 liên quan

Giới thiệu dự án cải thiện môi trường định cư vùng bờ Đồng bằng sông Cửu Long

Giới thiệu dự án cải thiện môi trường định cư vùng bờ Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ), Chương...

1 liên quan

Sạt lở đê biển đe dọa nghiêm trọng di tích Vịnh Mốc

Sạt lở đê biển đe dọa nghiêm trọng di tích Vịnh Mốc

Đoạn đê dài gần 500m được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép bảo vệ Di tích lịch sử Quốc gia Địa đạo Vịnh...

223 liên quan

Chiến lược kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (phần 1)

Chiến lược kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (phần 1)

Ngày 24/10, Văn phòng Trung ương Đảng công bố Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền...

9 liên quan

Đầu tư khẩn cấp tuyến kè bảo vệ làng chài Khánh Nhơn

Đầu tư khẩn cấp tuyến kè bảo vệ làng chài Khánh Nhơn

Kiểm tra tình hình biển xâm thực tại thôn Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải sau khi báo chí phản ánh,...

Kè Cửa Đại ở Quảng Nam đứng trước nguy cơ vỡ tiến độ

Kè Cửa Đại ở Quảng Nam đứng trước nguy cơ vỡ tiến độ

Dự án xây dựng kè Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đang có nguy cơ vỡ tiến độ, những đoạn kè dang...

3 liên quan