Kỷ luật 30 tập thể, cá nhân liên quan vi phạm đất đai ở Bình Chánh

Kỷ luật 30 tập thể, cá nhân liên quan vi phạm đất đai ở Bình Chánh

Các tổ chức đảng và đảng viên ở huyện Bình Chánh (TP HCM) có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo,...

55 liên quan

Kỷ luật nhiều tổ chức, cá nhân liên quan đến đất đai tại huyện Bình Chánh

Kỷ luật nhiều tổ chức, cá nhân liên quan đến đất đai tại huyện Bình Chánh

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm điểm,...

55 liên quan

TPHCM kỷ luật nhiều lãnh đạo liên quan xây dựng trái phép ở huyện Bình Chánh

TPHCM kỷ luật nhiều lãnh đạo liên quan xây dựng trái phép ở huyện Bình Chánh

Các tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật vì có hạn chế, khuyết điểm, vi phạm, trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ...

92 liên quan

TP.HCM: Kỷ luật hàng loạt cán bộ Bình Chánh vì sai phạm đất đai

TP.HCM: Kỷ luật hàng loạt cán bộ Bình Chánh vì sai phạm đất đai

Ngày 23/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM (UBKT) cho biết đã kỷ luật nhiều cán bộ huyện Bình Chánh vì liên...

55 liên quan

TPHCM: Kỷ luật hàng loạt tập thể, cá nhân liên quan vi phạm đất đai tại Bình Chánh

TPHCM: Kỷ luật hàng loạt tập thể, cá nhân liên quan vi phạm đất đai tại Bình Chánh

Ngày 23/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM có thông báo kết quả kiểm tra và thi hành kỷ luật đối với tổ chức...

55 liên quan