Hà Tĩnh: Một xã có 4 cán bộ chủ chốt chưa tốt nghiệp THPT

Hà Tĩnh: Một xã có 4 cán bộ chủ chốt chưa tốt nghiệp THPT

Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa có kết luận liên quan đến 4 cán bộ xã Cẩm Dương chưa tốt...

1 liên quan

4 cán bộ cùng xã sử dụng bằng THPT không hợp pháp

4 cán bộ cùng xã sử dụng bằng THPT không hợp pháp

4 cán bộ ở xã Cẩm Dương (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) sử dụng bằng THPT không hợp pháp.

1 liên quan

4 quan xã ở Hà Tĩnh dùng bằng giả để tiến thân

4 quan xã ở Hà Tĩnh dùng bằng giả để tiến thân

UB Kiểm tra Huyện ủy Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang tiến hành quy trình kỷ luật đối với 4 cán bộ xã Cẩm Dương do...

6 liên quan

Nhiều cán bộ xã sử dụng bằng giả và mượn của người thân

Nhiều cán bộ xã sử dụng bằng giả và mượn của người thân

4 cán bộ xã tại Hà Tĩnh vừa bị phát hiện sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả và mượn của người thân để hợp thức...

6 liên quan

Một xã ở Hà Tĩnh có 4 cán bộ dùng bằng giả

Một xã ở Hà Tĩnh có 4 cán bộ dùng bằng giả

Bốn cán bộ xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh được xác định đã sử dụng bằng giả, mượn bằng tốt nghiệp...

3 liên quan

Hà Tĩnh: Phát hiện 4 cán bộ trong một xã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả

Hà Tĩnh: Phát hiện 4 cán bộ trong một xã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả

Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa có kết luận kiểm tra về việc 4 cán bộ tại xã Cẩm Dương...

3 liên quan

Hà Tĩnh: Phát hiện nhiều Đảng ủy viên sử dụng bằng giả

Hà Tĩnh: Phát hiện nhiều Đảng ủy viên sử dụng bằng giả

Quá trình kiểm tra, cơ quan kiểm tra đảng phát hiện 4 cán bộ ở xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh sử dụng...