Ngăn chặn nạn lấy cắp cổ vật

Ngăn chặn nạn lấy cắp cổ vật

Trong vài năm gần đây, tại nhiều địa phương trong nước xảy ra tình trạng mất cắp cổ vật tại các đình chùa....

1 liên quan

Sự phức tạp tinh tế

Bạn đã bao giờ đứng trước những tấm bia cổ, hay đơn giản là những hoành phi, câu đối trong các đền đài miếu...

Dịch thuật 35 văn bia cổ tiếng Phạn tại di sản Mỹ Sơn

Dịch thuật 35 văn bia cổ tiếng Phạn tại di sản Mỹ Sơn

Lễ ký kết Bản ghi nhớ về việc dịch các văn bia tại Khu đền tháp Mỹ Sơn giữa Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ...

Ký kết hợp tác dịch thuật văn bia cổ tiếng Phạn tại di sản Mỹ Sơn

Ký kết hợp tác dịch thuật văn bia cổ tiếng Phạn tại di sản Mỹ Sơn

VH- Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn (Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết, lễ ký kết Bản ghi nhớ về việc dịch...

1 liên quan

Ký kết hợp tác dịch thuật văn bia cổ tiếng Phạn tại di sản Mỹ Sơn

Ký kết hợp tác dịch thuật văn bia cổ tiếng Phạn tại di sản Mỹ Sơn

VH- Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn (Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết, lễ ký kết Bản ghi nhớ về việc dịch...

1 liên quan

Top những địa điểm tâm linh tuyệt vời ở Nam Định mà bạn nên đến vào mùa Vu Lan năm nay
Top những địa điểm tâm linh tuyệt vời ở Nam Định mà bạn nên đến vào mùa Vu Lan năm nay - Ảnh 1 Top những địa điểm tâm linh tuyệt vời ở Nam Định mà bạn nên đến vào mùa Vu Lan năm nay - Ảnh 2 Top những địa điểm tâm linh tuyệt vời ở Nam Định mà bạn nên đến vào mùa Vu Lan năm nay - Ảnh 3

Top những địa điểm tâm linh tuyệt vời ở Nam Định mà bạn nên đến vào mùa Vu Lan năm nay

Lễ Vu Lan là dịp để mỗi người Việt Nam hướng về nguồn cội, tỏ lòng hiếu kính với đấng sinh thành và các bậc...

8 liên quan