VNPT đã làm chủ công nghệ cốt lõi của CMCN 4.0

VNPT đã làm chủ công nghệ cốt lõi của CMCN 4.0

Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) khẳng định, doanh nghiệp này đã sớm bắt tay vào nghiên cứu,...

Hiện đại hóa trong quản lý nhằm phục vụ tốt nhất cho người tham gia BHXH

Hiện đại hóa trong quản lý nhằm phục vụ tốt nhất cho người tham gia BHXH

y là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm mới 2019 của BHXH Việt Nam, từng bước nâng cao chất...

Ông Nguyễn Đức Chung làm Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Chung làm Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử Hà Nội

Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử TP.Hà Nội đã được thành lập, với Trưởng ban là Chủ tịch UBND Thành...

1 liên quan

Cách mạng 4.0 từ góc nhìn chuyên gia

Cách mạng 4.0 từ góc nhìn chuyên gia

Chúng ta đang sống trong Kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng 4.0) mà đỉnh cao là trí tuệ...

Năm 2019, Viettel trở thành nhà cung cấp dịch vụ số

Năm 2019, Viettel trở thành nhà cung cấp dịch vụ số

Kết thúc năm 2018, Viettel đã hình thành nhiều sản phẩm, dịch vụ, hệ sinh thái công nghệ sẵn sàng trở thành...

Năm 2019, Viettel trở thành nhà cung cấp dịch vụ số

Năm 2019, Viettel trở thành nhà cung cấp dịch vụ số

Kết thúc năm 2018, Viettel đã hình thành nhiều sản phẩm, dịch vụ, hệ sinh thái công nghệ sẵn sàng trở thành...

VNPT đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2019

VNPT đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2019

VNPT sẽ chuyển đổi dần từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang một nhà cung cấp dịch vụ số,...

Công nghệ bảo hiểm đang diễn ra như thế nào?

Công nghệ bảo hiểm đang diễn ra như thế nào?

Ngành bảo hiểm xuất hiện khái niệm mới: công nghệ bảo hiểm (Insurtech) nhờ bàn tay thần kỳ của cuộc cách mạng...