Tiếp tục nội luật hóa nhằm thực hiện Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị

Kế hoạch nêu rõ tiếp tục nội luật hóa và hoàn thiện khuôn khổ pháp luật nhằm thực hiện Công ước; đánh giá...

2 liên quan

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 23-27/9

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 23-27/9

Nâng mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và người lao...

17 liên quan

Tăng cường thực thi hiệu quả Công ước ICCPR

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân...

8 liên quan

Công ước ICCPR: Không ai bị bắt hoặc bị giam giữ vô cớ!

Một trong những nội dung quan trọng của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR) mà...

Ghi nhận những thành tựu quyền con người của Việt Nam

Những thành tựu trong việc thực hiện các cam kết về quyền con người, quyền công dân của Việt Nam đã được Ủy...

11 liên quan

Việt Nam cam kết tiếp tục nỗ lực thúc đẩy, bảo vệ quyền dân sự và chính trị

Trong hai ngày 11 và 12/3, tại Geneva (Thụy Sĩ), Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên họp...

Phiên họp xem xét Báo cáo quốc gia thực thi Công ước ICCPR lần thứ ba tại Ủy ban Nhân quyền của Liên hợp quốc

Phiên họp xem xét Báo cáo quốc gia thực thi Công ước ICCPR lần thứ ba tại Ủy ban Nhân quyền của Liên hợp quốc

Ngày 11/3/2019, tại Geneva (Thụy Sĩ), Ủy ban Nhân quyền của Liên hợp quốc tổ chức Phiên họp xem xét Báo cáo...

2 liên quan

Việt Nam chia sẻ những thành tựu đáng khích lệ trong bảo vệ, thúc đẩy quyền dân sự và chính trị

Ngày 11/3, tại Geneva (Thụy Sỹ), Ủy ban Nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức Phiên họp xem xét Báo...

11 liên quan

Việt Nam chia sẻ những thành tựu đáng khích lệ trong bảo vệ, thúc đẩy quyền dân sự và chính trị

Ngày 11/3, tại Geneva (Thụy Sĩ), Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc (LHQ) tổ chức Phiên họp xem xét Báo...

11 liên quan

Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị

Thực hiện cam kết khi gia nhập Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR), Việt Nam...

1 liên quan

Việt Nam chia sẻ những thành tựu thúc đẩy quyền dân sự và chính trị

Ngày 11/3, tại Geneva (Thụy Sĩ), Ủy ban Nhân quyền của Liên hợp quốc tổ chức Phiên họp xem xét Báo cáo quốc...

11 liên quan

Việt Nam chia sẻ thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền dân sự và chính trị

Ngày 11/3, tại Geneva (Thụy Sĩ), Ủy ban Nhân quyền của Liên hợp quốc (LHQ) tổ chức Phiên họp xem xét Báo...

11 liên quan

Việt Nam chia sẻ những thành tựu thúc đẩy quyền dân sự và chính trị

Ủy ban Nhân quyền của Liên hợp quốc tổ chức Phiên họp xem xét Báo cáo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam về...

Việt Nam tham dự Phiên họp Báo cáo quốc gia về thực thi Công ước ICCPR

Trong hai ngày, từ 11-12/3, tại Geneva, Thụy Sĩ, Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc sẽ tổ chức phiên họp về...

11 liên quan

Việt Nam dự Phiên họp về Báo cáo quốc gia về việc thực thi ICCPR

Từ 11-12/3, Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc sẽ tổ chức phiên họp về Báo cáo quốc gia lần thứ ba của Việt...

11 liên quan

Thực thi Công ước ICCPR ở Việt Nam (Bài 3) Đưa pháp luật vào cuộc sống và thách thức trong thực thi công ước

Bên cạnh những thành công đáng khích lệ trong công tác xây dựng pháp luật về quyền dân sự và chính trị,...

1 liên quan

Thực thi Công ước ICCPR ở Việt Nam (Bài 1): Nghĩa vụ của quốc gia thành viên

Trong hai ngày (11-12/3/2019), tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sỹ, Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp quốc sẽ tiến hành xem...

Chủ động, sáng tạo tham gia vào các hoạt động pháp lý quốc tế

Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, Vụ Pháp luật quốc tế đã đạt được nhiều kết quả tích cực đóng góp...