Lộ nguyên nhân Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa qua đời?

Lộ nguyên nhân Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa qua đời?

Ông Mai Sỹ Diến, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho biết, nguyên nhân Giám đốc Sở KH&CN Lê Minh Thông...

Một Giám đốc Sở đột tử khi đi công tác tại TP HCM

Một Giám đốc Sở đột tử khi đi công tác tại TP HCM

Ông Lê Minh Thông, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Thanh Hóa, được phát hiện tử vong tại một khách sạn...

Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Thanh Hóa đột tử khi đi công tác tại TP Hồ Chí Minh

Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Thanh Hóa đột tử khi đi công tác tại TP Hồ Chí Minh

Trên đường đi công tác cùng đoàn đại biểu của Quốc hội, ông Lê Minh Thông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ...

Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa đột tử khi đang đi công tác

Giám đốc Sở KH&CN Thanh Hóa đột tử khi đang đi công tác

Ông Lê Minh Thông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa vừa bị đột tử khi đang công tác tại TP. Hồ...

Thanh Hóa: Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ đột tử khi đang đi công tác

Thanh Hóa: Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ đột tử khi đang đi công tác

Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xác nhận thông tin ông Lê Minh Thông, Giám đốc sở Khoa...

Giám đốc Sở KH-CN Thanh Hóa đột tử khi đi công tác

Giám đốc Sở KH-CN Thanh Hóa đột tử khi đi công tác

Ông Lê Minh Thông, Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa vừa qua đời trong chuyến đi công tác ở TP.HCM.

Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Thanh Hóa đột tử khi đi công tác

Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Thanh Hóa đột tử khi đi công tác

Trong thời gian đi công tác tại TP HCM, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Thanh Hóa Lê Minh Thông đã bị đột tử.

Thanh Hóa: Giám đốc Sở đột tử khi đi công tác ở TP HCM

Thanh Hóa: Giám đốc Sở đột tử khi đi công tác ở TP HCM

Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa đã đột tử qua đời trong lúc đang đi công tác ở TP .HCM. Nguyên...

Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Thanh Hóa đột tử khi đi công tác

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa và gia đình đang vào thành phố Hồ Chí Minh để làm các thủ tục...