Thủy điện Đăk Di 4 dọa kiện tỉnh: Vẫn thu hồi!

Thủy điện Đăk Di 4 dọa kiện tỉnh: Vẫn thu hồi!

Quảng Nam quyết thu hồi dự án Đăk Di 4, dân địa phương mong lấy lại đất sản xuất.

Làm đúng, chính quyền sợ chi hầu tòa!

Làm đúng, chính quyền sợ chi hầu tòa!

UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định làm đúng quy định trong việc chấm dứt nghiên cứu dự án thủy điện Đăk Di 4...

1 liên quan

Quảng Nam: Thu hồi dự án thủy điện Đăk Di 4 là đúng luật

Tỉnh Quảng Nam vừa thông báo chấm dứt hiệu lực các văn bản liên quan đến dự án thủy điện Đăk Di 4 và khẳng...

Chủ tịch Quảng Nam nói về việc doanh nghiệp dọa kiện ra ròa

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định việc kiện ra tòa hay không là quyền của doanh nghiệp, riêng tỉnh đã...

Doanh nghiệp đầu tư thủy điện muốn kiện UBND tỉnh Quảng Nam ra tòa

Sau khi tỉnh Quảng Nam ban hành các văn bản liên quan đến Dự án thủy điện Đăk Di 4, chấm dứt nghiên cứu đầu...

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam: Tôi sẵn sàng hầu tòa

Bị dọa khởi kiện ra tòa vì bị chấm dứt nghiên cứu dự án thủy điện Đăk Mi 4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng...

Bị dọa kiện ra tòa, phó chủ tịch Quảng Nam trả lời đầy bất ngờ

Bị đại diện Công ty CP Thủy điện Đăk Di 4 dọa khởi kiện ra tòa, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường...