Nông nghiệp, nông dân và nông thôn là chủ trương lớn, có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến sự ổn định chính trị, kinh tế

Nông nghiệp, nông dân và nông thôn là chủ trương lớn, có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến sự ổn định chính trị, kinh tế

Sáng 11/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (tỉnh Ninh Bình).

7 liên quan

5 xu hướng công nghệ quyết định sự phát triển năng suất nông nghiệp Việt Nam

5 xu hướng công nghệ quyết định sự phát triển năng suất nông nghiệp Việt Nam

Sáng 11/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (tỉnh Ninh Bình).

9 liên quan

Thủ tướng: Nông nghiệp Việt Nam cần áp dụng mạnh mẽ 5 công nghệ

Thủ tướng: Nông nghiệp Việt Nam cần áp dụng mạnh mẽ 5 công nghệ

Theo Thủ tướng, cần sớm nắm bắt và làm chủ các công nghệ này để đưa vào phát triển một nền nông nghiệp hàng...

7 liên quan

Nông nghiệp thông minh có thể đưa Việt Nam hoàn thành mục tiêu kép

Nông nghiệp thông minh có thể đưa Việt Nam hoàn thành mục tiêu kép

Sáng 11/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Ninh Bình).

13 liên quan

Tam nông là lĩnh vực không thể thiếu được trong sự phát triển đất nước

Tam nông là lĩnh vực không thể thiếu được trong sự phát triển đất nước

Sáng 11/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (tỉnh Ninh Bình).

7 liên quan