Liên doanh sản xuất xe máy lớn nhất Việt Nam đổi 'tướng cầm quân'

Liên doanh sản xuất xe máy lớn nhất Việt Nam đổi 'tướng cầm quân'

Công ty Honda Việt Nam (HVN), liên doanh sản xuất xe máy lớn nhất Việt Nam vừa chính thức công bố vị trí Tổng...

Honda Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Honda Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Ông Keisuke Tsuruzono vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc mới của Công ty Honda Việt Nam kể từ ngày...

12 liên quan

Profile 'khủng' của tân Tổng Giám đốc Honda Việt Nam

Profile 'khủng' của tân Tổng Giám đốc Honda Việt Nam

Honda Việt Nam vừa có quyết định thay thế vị trí Tổng Giám đốc sau nhiệm kỳ 2 năm (theo thông lệ là 3 năm)...

12 liên quan

Phó chủ tịch cấp cao của Công ty Honda Canada làm Tổng giám đốc Honda Việt Nam

Phó chủ tịch cấp cao của Công ty Honda Canada làm Tổng giám đốc Honda Việt Nam

Ông Keisuke Tsuruzono, Phó chủ tịch cấp cao của Công ty Honda Canada - khu vực Bắc Mỹ, vừa được bổ nhiệm giữ...

12 liên quan

Honda Việt Nam thay 'tướng' mới

Honda Việt Nam thay 'tướng' mới

Ông Keisuke Tsuruzono được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc mới của Công ty Honda Việt Nam kể từ ngày 1/4/...

12 liên quan

Keisuke Tsuruzono - Tổng Giám đốc mới của Honda Việt Nam là ai?

Keisuke Tsuruzono - Tổng Giám đốc mới của Honda Việt Nam là ai?

Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa chính thức giới thiệu tân Tổng Giám đốc là ông Keisuke Tsuruzono, kế nhiệm...

12 liên quan

Honda Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Honda Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Ông Keisuke Tsuruzono vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc mới của Công ty Honda Việt Nam kể từ ngày...

12 liên quan

Honda Việt Nam thay tướng mới

Honda Việt Nam thay tướng mới

Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu tân Tổng Giám đốc mới là ông Keisuke Tsuruzono kế nhiệm cho ông Toshio...

12 liên quan

Honda Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Honda Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Ông Keisuke Tsuruzono vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc mới của Công ty Honda Việt Nam kể từ ngày...

1 liên quan

Honda Việt Nam đạt lợi nhuận hơn 15.000 tỷ đồng, ra mắt Tổng giám đốc mới

Honda Việt Nam đạt lợi nhuận hơn 15.000 tỷ đồng, ra mắt Tổng giám đốc mới

Công ty Honda Việt Nam vừa chính thức công bố tân Tổng giám đốc là ông Keisuke Tsuruzono, sau khi đã được...

12 liên quan

Honda Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Honda Việt Nam có Tổng Giám đốc mới

Công ty Honda Việt Nam (HVN) vừa cho biết, ông Keisuke Tsuruzono đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc...

12 liên quan

Honda Việt Nam ra mắt Tổng giám đốc mới

Honda Việt Nam ra mắt Tổng giám đốc mới

Theo thông báo từ Honda Việt Nam, ông Keisuke Tsuruzono vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc mới của...

12 liên quan