2 triệu đổi 1m2 đất HN, Tập đoàn Lã Vọng làm cách nào?

2 triệu đổi 1m2 đất HN, Tập đoàn Lã Vọng làm cách nào?

Theo hợp đồng BT làm dự án Ba La - Xuân Mai, Công ty Louis của Tập đoàn Lã Vọng được trả 441 ha đất trên địa...

83 liên quan

Công ty Louis được 'tặng' hơn 4000 m2 đất tái định cư như thế nào?

Công ty Louis được 'tặng' hơn 4000 m2 đất tái định cư như thế nào?

Sau khi được tách từ công ty cổ phần đầu tư khai thác và kinh doanh Hà Nội, công ty Louis nghiễm nhiên 'được...

110 liên quan

Dự án tại lô đất N14, N15 đường Lê Văn Lương, Hà Nội: Nhà nước có thể mất không cả nghìn tỷ đồng?

Dự án tại lô đất N14, N15 đường Lê Văn Lương, Hà Nội: Nhà nước có thể mất không cả nghìn tỷ đồng?

Mặc dù là một dự án xây dựng chung cư cao cấp để chủ đầu tư bán kiếm lời nhưng quận Cầu Giấy (Hà Nội) lại...

29 liên quan

Công ty Louis được 'tặng' hơn 4000 m2 đất tái định cư như thế nào?

Công ty Louis được 'tặng' hơn 4000 m2 đất tái định cư như thế nào?

Sau khi được tách từ công ty cổ phần đầu tư khai thác và kinh doanh Hà Nội, công ty Louis nghiễm nhiên 'được...

1 liên quan

Cầu Giấy, HN: Chính quyền sốt sắng thu hồi đất thay doanh nghiệp?

Cầu Giấy, HN: Chính quyền sốt sắng thu hồi đất thay doanh nghiệp?

Mặc dù mục đích thu hồi đất là để công ty cổ phần đầu tư thương mại Louis (công ty Louis) xây 5 tòa tháp cao...

1 liên quan

Cầu Giấy, HN: Chính quyền sốt sắng thu hồi đất thay doanh nghiệp?

Cầu Giấy, HN: Chính quyền sốt sắng thu hồi đất thay doanh nghiệp?

Mặc dù mục đích thu hồi đất là để công ty cổ phần đầu tư thương mại Louis (công ty Louis) xây 5 tòa tháp cao...