Thông tin mới vụ trùm gỗ Phượng 'râu': Bắt cán bộ Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông

Thông tin mới vụ trùm gỗ Phượng 'râu': Bắt cán bộ Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông

Trong quá trình công tác, ông Thái (Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, thuộc Chi cục...

36 liên quan

Đội trưởng kiểm lâm ở Đắk Nông tiếp tay cho Phượng 'râu' vận chuyển gỗ lậu

Đội trưởng kiểm lâm ở Đắk Nông tiếp tay cho Phượng 'râu' vận chuyển gỗ lậu

Liên quan đến đường dây của trùm gỗ lậu Phượng 'râu', cơ quan điều tra tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi...

36 liên quan

Đội trưởng Kiểm lâm nhận hàng trăm triệu từ trùm gỗ lậu Phượng 'râu'

Đội trưởng Kiểm lâm nhận hàng trăm triệu từ trùm gỗ lậu Phượng 'râu'

Với cương vị Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống chữa cháy rừng số 1 - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk...

36 liên quan

Cán bộ kiểm lâm nhận 'chung chi' hàng trăm triệu, làm ngơ cho trùm gỗ lậu Phượng 'râu'

Cán bộ kiểm lâm nhận 'chung chi' hàng trăm triệu, làm ngơ cho trùm gỗ lậu Phượng 'râu'

Từ tháng 4/2017 đến tháng 4/2018, Đội Kiểm lâm do Thái chỉ huy đã không phối hợp với Hạt Kiểm lâm để tiến...

36 liên quan

Nhận 'chung chi' hàng trăm triệu đồng, đội trưởng đội kiểm lâm bị bắt

Nhận 'chung chi' hàng trăm triệu đồng, đội trưởng đội kiểm lâm bị bắt

Nhận 'chung chi' hàng trăm triệu đồng của trùm gỗ lậu Phượng 'râu' để bỏ qua lỗi, đội trưởng đội kiểm lâm...

36 liên quan

Bắt Đội trưởng Kiểm lâm cơ động nhận hàng trăm triệu của Phượng 'râu'

Bắt Đội trưởng Kiểm lâm cơ động nhận hàng trăm triệu của Phượng 'râu'

Cơ quan điều tra xác định ông Lê Quang Thái, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng...

36 liên quan

Bắt Đội trưởng kiểm lâm cơ động tiếp tay cho trùm gỗ lậu Phượng 'râu'

Bắt Đội trưởng kiểm lâm cơ động tiếp tay cho trùm gỗ lậu Phượng 'râu'

Trong suốt thời gian dài, Đội Kiểm lâm cơ động do ông Lê Quang Thái đứng đầu, đã bỏ mặc cho Phượng 'râu' và...

36 liên quan

Bắt đội trưởng kiểm lâm 'ăn tiền' của trùm gỗ lậu Phượng râu

Bắt đội trưởng kiểm lâm 'ăn tiền' của trùm gỗ lậu Phượng râu

Nhận hàng trăm triệu đồng 'chung chi', vị đội trưởng kiểm lâm đã làm lơ, để Phượng 'râu' mặc sức vận chuyển...

36 liên quan

Bắt khẩn cấp Đội trưởng kiểm lâm cơ động…số 1, vì nhận hàng trăm triệu đồng của trùm gỗ lậu Phượng 'râu'

Bắt khẩn cấp Đội trưởng kiểm lâm cơ động…số 1, vì nhận hàng trăm triệu đồng của trùm gỗ lậu Phượng 'râu'

Do có thỏa thuận với nhau, nhận hàng trăm triệu đồng từ trùm gỗ lậu Phượng 'râu', nên Đội kiểm lâm cơ động...số...

36 liên quan

Bắt giữ khẩn cấp một hạt trưởng hạt kiểm lâm trong vụ gỗ lậu Phượng 'râu'

Bắt giữ khẩn cấp một hạt trưởng hạt kiểm lâm trong vụ gỗ lậu Phượng 'râu'

Liên quan đến vụ bắt trùm gỗ lậu Phượng 'râu', ngày 23-8, thông tin từ Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông...