Vì sao nguyên CT Petrolimex Bùi Ngọc Bảo bị cách tất cả chức vụ trong Đảng?

Vì sao nguyên CT Petrolimex Bùi Ngọc Bảo bị cách tất cả chức vụ trong Đảng?

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật nguyên Chủ tịch Petrolimex Bùi Ngọc Bảo bằng hình thức cách chức tất...

83 liên quan

Ban Bí thư cách chức cựu chủ tịch Petrolimex

Ban Bí thư cách chức cựu chủ tịch Petrolimex

Ông Bùi Ngọc Bảo, cựu chủ tịch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm...

15 liên quan

Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Tập đoàn Petrolimex

Từ ngày 28 đến 30-10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 40. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương...

82 liên quan

Trung tướng Trình Văn Thống bị kỷ luật cảnh cáo

Trung tướng Trình Văn Thống bị kỷ luật cảnh cáo

Nhiều cựu lãnh đạo Petrolimex bị kỷ luật cảnh cáo, khiển trách hoặc bị đề nghị Ban Bí thư xem xét theo thẩm...

82 liên quan

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Petrolimex

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Petrolimex

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đối với nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Petrolimex...

82 liên quan

Đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật nguyên Chủ tịch Petrolimex Bùi Ngọc Bảo

Đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật nguyên Chủ tịch Petrolimex Bùi Ngọc Bảo

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Ngọc Bảo, nguyên Ủy viên...

82 liên quan

Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Ngọc Bảo

Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Ngọc Bảo

Tại kỳ họp 40, diễn ra từ ngày 28 - 30/10/2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét và thi hành kỷ luật...

82 liên quan

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư kỷ luật cựu Chủ tịch Petrolimex Bùi Ngọc Bảo

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư kỷ luật cựu Chủ tịch Petrolimex Bùi Ngọc Bảo

Từ ngày 28 đến 30/10/2019, UBKT Trung ương đã họp kỳ 40. Tại kỳ họp, UBKT thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng...

5 liên quan

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Tập đoàn Petrolimex

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Tập đoàn Petrolimex

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Chủ tịch kiêm Giám đốc Công...

82 liên quan

Đề nghị Ban Bí thư kỉ luật nguyên Chủ tịch, Tổng Giám đốc Petrolimex Bùi Ngọc Bảo

Đề nghị Ban Bí thư kỉ luật nguyên Chủ tịch, Tổng Giám đốc Petrolimex Bùi Ngọc Bảo

Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT TƯ) đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Ngọc Bảo, nguyên...

82 liên quan

Kỷ luật trung tướng Trình Văn Thống, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh

Kỷ luật trung tướng Trình Văn Thống, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh

Từ ngày 28 đến 30.10 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 40. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương...

82 liên quan

UBKT Trung ương kỷ luật nhiều cựu lãnh đạo Petrolimex

UBKT Trung ương kỷ luật nhiều cựu lãnh đạo Petrolimex

Đây là bước tiếp theo của cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Petrolimex mà kết luận vi phạm đã được cơ quan...

82 liên quan

Toàn văn thông cáo Kỳ họp thứ 40 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Toàn văn thông cáo Kỳ họp thứ 40 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 28 đến 30/10/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 40.

82 liên quan

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về việc thi hành kỷ luật cán bộ

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về việc thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 31/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về kỳ họp 40, trong đó có các kết luận liên quan đến...

82 liên quan

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư kỷ luật cựu Chủ tịch Petrolimex Bùi Ngọc Bảo

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư kỷ luật cựu Chủ tịch Petrolimex Bùi Ngọc Bảo

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Ngọc Bảo, nguyên Ủy viên Ban...

82 liên quan

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật nguyên Chủ tịch Petrolimex Bùi Ngọc Bảo

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật nguyên Chủ tịch Petrolimex Bùi Ngọc Bảo

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Ngọc Bảo, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên...

82 liên quan

Thi hành kỷ luật nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Thi hành kỷ luật nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Ngọc Bảo, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối...

82 liên quan

Kỷ luật cảnh cáo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Trình Văn Thống

Kỷ luật cảnh cáo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Trình Văn Thống

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Trung tướng Trình Văn Thống, Phó Tổng cục...

82 liên quan

Hàng loạt lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bị kỷ luật

Hàng loạt lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bị kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa xem xét, kết luận về việc thi hành kỷ luật đối với hàng loạt lãnh đạo Tập đoàn...

82 liên quan

Đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật nguyên Chủ tịch Petrolimex Bùi Ngọc Bảo

Đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật nguyên Chủ tịch Petrolimex Bùi Ngọc Bảo

UBKTTW vừa họp kỳ 40, dưới sự chủ trì của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần...

82 liên quan

Đề nghị kỷ luật nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Petrolimex

Đề nghị kỷ luật nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Petrolimex

Với trách nhiệm để ra những sai phạm tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, cựu Chủ tịch HĐQT Bùi Ngọc Bảo bị Ủy...

82 liên quan

Toàn văn thông cáo Kỳ họp thứ 40 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Toàn văn thông cáo Kỳ họp thứ 40 Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Từ ngày 28 đến 30/10/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 40.

82 liên quan

Cảnh cáo nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Trình Văn Thống

Cảnh cáo nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Trình Văn Thống

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Trung tướng Trình Văn Thống bằng hình thức cảnh cáo...

82 liên quan

Đề nghị thi hành kỷ luật cựu Tổng giám đốc Petrolimex Bùi Ngọc Bảo

Đề nghị thi hành kỷ luật cựu Tổng giám đốc Petrolimex Bùi Ngọc Bảo

Chiều nay, 31/10, trong thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã khẳng định như vậy.

82 liên quan

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Ngọc Bảo, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên...

62 liên quan

Kỷ luật loạt lãnh đạo thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Kỷ luật loạt lãnh đạo thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Petrolimex...

62 liên quan

Loạt cán bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật

Loạt cán bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật

Theo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các...

74 liên quan

Petrolimex dưới thời ông Bùi Ngọc Bảo làm ăn ra sao?

Petrolimex dưới thời ông Bùi Ngọc Bảo làm ăn ra sao?

Cựu Chủ tịch Petrolimex Bùi Ngọc Bảo đã có 10 năm trên cương vị cao nhất tại Petrolimex (2007-2018). Vậy dưới...

20 liên quan

Những sai phạm khiến 'dàn' lãnh đạo Petrolimex bị xem xét kỷ luật

Những sai phạm khiến 'dàn' lãnh đạo Petrolimex bị xem xét kỷ luật

Tự ý đầu tư hàng nghìn tỷ đồng không đúng quy định, trích quỹ bình ổn xăng dầu không đúng đối tượng... UBKT...

20 liên quan

Đề nghị khai trừ khỏi Đảng hai ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn

Đề nghị khai trừ khỏi Đảng hai ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn

Cùng với đề nghị trên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn kỷ luật, đề nghị xem xét, kỷ luật lãnh đạo, nguyên lãnh...

3 liên quan

Nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng PG Bank bị đề nghị kỷ luật

Nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng PG Bank bị đề nghị kỷ luật

Nhiều thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phải xem xét kỷ luật vì những vi phạm ảnh...

20 liên quan

Danh tính 'dàn' lãnh đạo Tập đoàn xăng dầu Việt Nam phải xem xét kỷ luật?

Danh tính 'dàn' lãnh đạo Tập đoàn xăng dầu Việt Nam phải xem xét kỷ luật?

Ông Bùi Ngọc Bảo cùng 4 nguyên lãnh đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bị xem xét kỷ luật...

20 liên quan

Đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Từ ngày 25 đến 27/9/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương họp kỳ 39 với sự chủ trì của ông Trần...

74 liên quan

Có thiệt hại lớn tiền và tài sản Nhà nước từ vi phạm tại Petrolimex

Có thiệt hại lớn tiền và tài sản Nhà nước từ vi phạm tại Petrolimex

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét và kết luận về những vi phạm tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolim...

74 liên quan

Nguyên Chủ tịch tập đoàn Xăng dầu vi phạm đến mức phải kỷ luật

Nguyên Chủ tịch tập đoàn Xăng dầu vi phạm đến mức phải kỷ luật

Theo UBKT TW, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam... và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam,...

74 liên quan

Dàn lãnh đạo Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bị xem xét kỷ luật

Dàn lãnh đạo Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bị xem xét kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương kết luận, vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và...

62 liên quan

Vì sao Ban Thường vụ Đảng ủy Petrolimex bị xem xét kỷ luật?

Vì sao Ban Thường vụ Đảng ủy Petrolimex bị xem xét kỷ luật?

Ông Bùi Ngọc Bảo từng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và đã...

20 liên quan

Xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Tại kỳ họp 39 ngày 25-27/9, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã xem xét, kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Ban thường...

74 liên quan

Xem xét kỷ luật cựu Chủ tịch Petrolimex Bùi Ngọc Bảo

Xem xét kỷ luật cựu Chủ tịch Petrolimex Bùi Ngọc Bảo

5 nguyên lãnh đạo Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bị xem xét kỷ luật vì những vi phạm ảnh...

82 liên quan

Xem xét kỷ luật nguyên Chủ tịch HĐQT Petrolimex Bùi Bảo Ngọc

Xem xét kỷ luật nguyên Chủ tịch HĐQT Petrolimex Bùi Bảo Ngọc

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Bùi Ngọc Bảo - nguyên Chủ tịch HĐQT Petrolimex chịu trách nhiệm chính...

20 liên quan

Cựu Chủ tịch Petrolimex Bùi Ngọc Bảo bị xem xét kỷ luật

Cựu Chủ tịch Petrolimex Bùi Ngọc Bảo bị xem xét kỷ luật

Ông Bùi Ngọc Bảo, cựu Chủ tịch cùng một loạt nguyên lãnh đạo Petrolimex bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư xác định có...

20 liên quan

Xem xét kỷ luật hàng loạt cựu lãnh đạo Petrolimex

Xem xét kỷ luật hàng loạt cựu lãnh đạo Petrolimex

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng... để tập đoàn...

62 liên quan

Tập đoàn Xăng dầu VN có nhiều vi phạm trong CPH, tái cơ cấu, thoái vốn Nhà nước

Tập đoàn Xăng dầu VN có nhiều vi phạm trong CPH, tái cơ cấu, thoái vốn Nhà nước

Theo Ủy ban UBKT T.Ư, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có nhiều vi phạm trong cổ phần hóa,...

74 liên quan

Xem xét kỷ luật dàn cựu lãnh đạo Petrolimex vì sai phạm nghiêm trọng

Xem xét kỷ luật dàn cựu lãnh đạo Petrolimex vì sai phạm nghiêm trọng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định nhiều cựu lãnh đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã có những vi phạm...

74 liên quan

Sai phạm tại Ban Thường vụ Tập đoàn Xăng dầu VN: Cá nhân nào chịu trách nhiệm?

Sai phạm tại Ban Thường vụ Tập đoàn Xăng dầu VN: Cá nhân nào chịu trách nhiệm?

Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến...

62 liên quan

Xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Xem xét kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

UBKT Trung ương kết luận vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đến mức phải xem xét...

62 liên quan

Đề nghị khai trừ khỏi Đảng ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn

Đề nghị khai trừ khỏi Đảng ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình...

10 liên quan

Đề nghị khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn

Đề nghị khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình...

74 liên quan

Ủy ban Kiểm tra kết luận về Khánh Hòa, Tập đoàn Xăng dầu

Ủy ban Kiểm tra kết luận về Khánh Hòa, Tập đoàn Xăng dầu

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận nhiều nội dung quan trọng.

74 liên quan

Nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Bùi Ngọc Bảo và loạt lãnh đạo bị đề nghị xem xét kỷ luật

Nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Bùi Ngọc Bảo và loạt lãnh đạo bị đề nghị xem xét kỷ luật

Thông cáo báo chí Kỳ họp 39 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) phát đi chiều 30/9 khẳng định như vậy.

74 liên quan

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng, đảng viên

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng, đảng viên

Từ ngày 25 - 27/9/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 39. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư...

74 liên quan