Năm 2018: Sacombank cam kết xử lý 15.000 tỷ đồng nợ xấu

Năm 2018: Sacombank cam kết xử lý 15.000 tỷ đồng nợ xấu

Đến quý 4/2018 tỷ lệ nợ xấu của Sacombank sẽ giảm xuống dưới 3%. Tối thiểu sau 3 năm sau tái cơ cấu NH sẽ...

17 liên quan

Ông Dương Công Minh: '5 năm không tái cơ cấu xong, tôi sẽ rời Sacombank'

Ông Dương Công Minh: '5 năm không tái cơ cấu xong, tôi sẽ rời Sacombank'

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank, cho biết đề án tái cơ cấu của Sacombank sau sáp nhập là 10 năm...

3 liên quan

Đại hội đồng cổ đông Sacombank: Ông Dương Công Minh trả lời 'vui tính'

Đại hội đồng cổ đông Sacombank: Ông Dương Công Minh trả lời 'vui tính'

Trả lời trước bức xúc của cổ đông về việc tại sao không chia cổ tức, trong khi HĐQT, Ban kiểm soát vẫn được...

6 liên quan

Ông Dương Công Minh gia tăng người của Liên Việt vào Sacombank

Ông Dương Công Minh gia tăng người của Liên Việt vào Sacombank

Ứng viên vào vị trí thành viên HĐQT độc lập của Sacombank nhiệm kỳ 2017 – 2021 đều đến từ Tập đoàn Liên Việt,...

6 liên quan

Ông Dương Công Minh đưa người của Tập đoàn Liên Việt vào Sacombank

Ông Dương Công Minh đưa người của Tập đoàn Liên Việt vào Sacombank

Ứng cử viên được giới thiệu làm thành viên HĐQT độc lập Sacombank là người từ Tập đoàn Liên Việt, một đơn...

17 liên quan