Nhiều khu 'đất vàng' ở Khánh Hòa rơi vào tay tư nhân

Nhiều khu 'đất vàng' ở Khánh Hòa rơi vào tay tư nhân

Hiện nay, nhiều khu đất vàng tại thành phố Nha Trang đã được giao cho các nhà đầu tư, dần dần rơi vào tay...

15 liên quan

Yêu cầu làm rõ việc đổi hơn 7.000m2 đất 'vàng' dự án BT của Khánh Hòa

Yêu cầu làm rõ việc đổi hơn 7.000m2 đất 'vàng' dự án BT của Khánh Hòa

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa phải kiểm tra, làm rõ và báo cáo...

6 liên quan

Những khuất tất tại dự án BT Trường Chính trị Khánh Hòa

Những khuất tất tại dự án BT Trường Chính trị Khánh Hòa

Để 'đẩy' Trường Chính trị Khánh Hòa ra ngoại ô, tỉnh Khánh Hòa phải đổi hơn 25.000m² 'đất vàng' để làm dự...

15 liên quan

Khánh Hòa: Lại một khu đất vàng giao giá bèo cho doanh nghiệp

Khánh Hòa: Lại một khu đất vàng giao giá bèo cho doanh nghiệp

Khu đất vàng gần 7.400 m2 được tỉnh duyệt giá thấp hơn hàng chục lần so với giá trị thị trường để giao doanh...

15 liên quan

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Khánh Hòa báo cáo sự việc

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Khánh Hòa báo cáo sự việc

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, làm rõ việc...

5 liên quan