Lấy ý kiến người dân trước khi làm đường sắt đô thị lợi gì?

Lấy ý kiến người dân trước khi làm đường sắt đô thị lợi gì?

Chuyên gia của Tractebel, Pháp nêu kinh nghiệm để triển khai dự án đường sắt đô thị đạt hiệu quả.

5 liên quan

Hướng tới giao thông bền vững tại Việt Nam

Hướng tới giao thông bền vững tại Việt Nam

Chủ đề tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc và đô thị thông minh đang thu hút sự quan tâm của dư luận, khi chúng...

3 liên quan

Tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc Việt Nam và kinh nghiệm từ Pháp

Tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc Việt Nam và kinh nghiệm từ Pháp

Ngày 23.10, hội thảo quốc tế chuyên đề 'Tàu điện ngầm Grand Paris - Đường sắt cao tốc - Đô thị thông minh:...

5 liên quan

Hội thảo quốc tế Tàu điện ngầm Grand Paris - Đường sắt cao tốc - Đô thị thông minh

Hội thảo quốc tế Tàu điện ngầm Grand Paris - Đường sắt cao tốc - Đô thị thông minh

Ngày 23/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo quốc tế chuyên đề 'Tàu điện ngầm Grand Paris - Đường sắt cao tốc...

3 liên quan

Dự án tàu điện ngầm không được gây hại kinh tế cho người dân

Dự án tàu điện ngầm không được gây hại kinh tế cho người dân

Theo các chuyên gia, xây dựng dự án tàu điện ngầm không được gây thiệt hại về kinh tế cho người dân...

1 liên quan

Ứng dụng khoa học công nghệ trong giao thông vận tải Việt Nam chậm so với nhu cầu

Ứng dụng khoa học công nghệ trong giao thông vận tải Việt Nam chậm so với nhu cầu

Nhận định ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành giao thông vận tải còn chậm so với nhu cầu, Thứ trưởng Bộ...

5 liên quan

Công ty Pháp muốn phát triển tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc tại Việt Nam

Công ty Pháp muốn phát triển tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc tại Việt Nam

Ngày 23/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo 'Tàu điện ngầm Grand Paris - Đường cao tốc - Đô thị thông minh,...

2 liên quan