Cấp phép xử lý chất thải cho Công ty Việt Thảo không đúng quy hoạch?

Cấp phép xử lý chất thải cho Công ty Việt Thảo không đúng quy hoạch?

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho nhà máy xử lý chất thải nguy hại của Công ty CP Môi trường Việt Thảo...

1 liên quan

Thanh Hóa đề nghị Bộ TN&MT chỉ đạo thanh tra Công ty Việt Thảo để tránh chồng chéo

Thanh Hóa đề nghị Bộ TN&MT chỉ đạo thanh tra Công ty Việt Thảo để tránh chồng chéo

Giám đốc Sở TNMT Thanh Hóa vừa ký văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ TNMT chỉ đạo Thanh tra Bộ sớm thanh tra việc...

1 liên quan

Sở TNMT Thanh Hóa và Thanh tra Bộ phối hợp kiểm tra Công ty Việt Thảo

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Thanh Hóa sẽ phối hợp với Thanh tra Bộ TNMT thực hiện việc kiểm tra Công...

1 liên quan

Công ty CP Môi trường Việt Thảo bị dân 'tố' gây ô nhiễm môi trường

Công ty CP Môi trường Việt Thảo bị dân 'tố' gây ô nhiễm môi trường

Công ty Việt Thảo được tỉnh Thanh Hóa chấp thuận cho hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại và...

Công ty Việt Thảo ở Thanh Hóa bị dân 'tố' gây ô nhiễm môi trường?

Công ty Việt Thảo hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại và tái chế dầu, mỡ bôi trơn đang bị người...

2 liên quan