Bình Thuận: Thực hư nước xả ra biển đen như hắc ín

Bình Thuận: Thực hư nước xả ra biển đen như hắc ín

Trước đó, một nguồn tin phản ánh có khoảng hơn chục ống nhựa loại lớn được đấu nối ngầm thông qua một hồ nước...

3 liên quan

Bình Thuận tạm ngưng dự án xả nước như hắc ín ra biển

Bình Thuận tạm ngưng dự án xả nước như hắc ín ra biển

Đoàn kiểm tra đã đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận tạm ngưng việc xả thải của dự án này để đánh giá và xem xét...

8 liên quan

UBND tỉnh Bình Thuận trả lời về nước thải đen ngòm được đổ ra biển La Gi

UBND tỉnh Bình Thuận trả lời về nước thải đen ngòm được đổ ra biển La Gi

Ngày 26/2, UBND tỉnh Bình Thuận có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến việc dự án xả nước thải đen...

1 liên quan

Tạm ngưng dự án xả nước đen ngòm ra biển Bình Thuận

Tạm ngưng dự án xả nước đen ngòm ra biển Bình Thuận

Nước thải trực tiếp ra biển có màu đen ngòm là do nguồn nước nạo vét trước cảng cá La Gi bị ô nhiễm. Dự án...

Bình Thuận thông tin về nước xả ra biển đen như hắc ín

Bình Thuận thông tin về nước xả ra biển đen như hắc ín

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, việc xả nước thải nêu trên không phải nước thải lấy trực tiếp từ các cơ sở chế...

8 liên quan

Nước có màu đen thải ra cửa biển La Gi không phải là nước thải từ các cơ sở chế biển hải sản

Nước có màu đen thải ra cửa biển La Gi không phải là nước thải từ các cơ sở chế biển hải sản

Sáng 26-2, UBND tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận về thông tin nguồn nước có...

8 liên quan