Sửa đổi Luật Lao động: Có nên linh hoạt tuổi nghỉ hưu?

Sửa đổi Luật Lao động: Có nên linh hoạt tuổi nghỉ hưu?

Có ý kiến cho rằng nên linh hoạt khung độ tuổi nghỉ hưu để người lao động lựa chọn. Song điều này cũng có...

54 liên quan

Nên 'chốt cứng' hay 'linh hoạt' trong tuổi nghỉ hưu?

Nên 'chốt cứng' hay 'linh hoạt' trong tuổi nghỉ hưu?

Nhiều ý kiến cho rằng, không nên cào bằng tuổi nghỉ hưu của cả nam và nữ như nhau mà nên phân chia theo ngành...

54 liên quan

Nên 'chốt cứng' hay 'linh hoạt' trong tuổi nghỉ hưu?

Nên 'chốt cứng' hay 'linh hoạt' trong tuổi nghỉ hưu?

Nhiều ý kiến cho rằng, không nên cào bằng tuổi nghỉ hưu của cả nam và nữ như nhau mà nên phân chia theo ngành...

110 liên quan

Khó đạt công bằng giới trong 8 tiếng làm việc

Khó đạt công bằng giới trong 8 tiếng làm việc

Luật Lao động quy định, lao động chỉ phải làm việc trong 8 tiếng đồng hồ, mặc dù vậy, hiện nay hầu hết lao...

110 liên quan

'Quấy rối tình dục' sẽ được quy định thế nào tại Bộ luật Lao động sửa đổi

'Quấy rối tình dục' sẽ được quy định thế nào tại Bộ luật Lao động sửa đổi

Bộ luật Lao động 2012 đã quy định về việc hành vi quấy rối tình dục nơi làm việc, tuy nhiên lại không đưa...

1 liên quan

Quấy rối tình dục nơi làm việc: Nhiều vấn đề đang 'trắng băng' trong luật

Quấy rối tình dục nơi làm việc: Nhiều vấn đề đang 'trắng băng' trong luật

Theo TS Đỗ Ngân Bình, ĐH Luật Hà Nội, thành viên nhóm cố vấn sửa đổi Bộ luật Lao động, quấy rối tình dục là...

58 liên quan

Linh hoạt tuổi nghỉ hưu?

Linh hoạt tuổi nghỉ hưu?

Đây là vấn đề được các đại biểu thảo luận tại Tọa đàm chính sách '8 tiếng công bằng' do Viện Nghiên cứu xã...

110 liên quan

Có nên trao quyền để người lao động lựa chọn 'thời điểm nghỉ hưu'?

Có nên trao quyền để người lao động lựa chọn 'thời điểm nghỉ hưu'?

Trong khuôn khổ Dự án Thúc đẩy bình đẳng giới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi), ngày 20/12, tại Hà Nội, Viện...

51 liên quan

Sửa đổi Bộ Luật Lao động: Đề xuất linh hoạt khung tuổi nghỉ hưu

Sửa đổi Bộ Luật Lao động: Đề xuất linh hoạt khung tuổi nghỉ hưu

Nhiều chuyên gia cho rằng việc nghỉ hưu nên phân chia theo ngành nghề và linh hoạt theo khung độ tuổi để người...

58 liên quan