Bộ Giao thông Vận tải xin gia hạn tiến độ thu phí tự động không dừng

Bộ Giao thông Vận tải xin gia hạn tiến độ thu phí tự động không dừng

Bộ Giao thông Vận tải xin lùi việc hoàn thành thu phí tự động tại một số cao tốc sang năm 2020 do các trạm...

148 liên quan

Thu phí không dừng: Bộ Giao thông lại... 'bàn lùi'

Thu phí không dừng: Bộ Giao thông lại... 'bàn lùi'

Dù Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã 'chốt' tiến độ thu phí không dừng vào ngày 31/12/2019, nhưng một...

148 liên quan

Bộ GTVT xin gia hạn tiến độ thu phí không dừng thêm 1 năm

Bộ GTVT xin gia hạn tiến độ thu phí không dừng thêm 1 năm

Do tiến độ triển khai dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn 2 và các trạm thu phí tại giai đoạn 1 thuộc...

148 liên quan

'Vỡ trận' tiến độ thu phí không dừng: Chủ trương đúng vì sao lại chậm chạp?

'Vỡ trận' tiến độ thu phí không dừng: Chủ trương đúng vì sao lại chậm chạp?

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa đến hạn phải hoàn thành dự án thu phí không dừng, Bộ GTVT bất ngờ kiến nghị xin gia...

148 liên quan

Thấy gì từ việc Bộ GTVT bất ngờ xin gia hạn tiến độ thu phí tự động?

Thấy gì từ việc Bộ GTVT bất ngờ xin gia hạn tiến độ thu phí tự động?

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa đến hạn phải hoàn thành dự án thu phí không dừng, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) bất...

148 liên quan

Xin gia hạn tiến độ thu phí tự động: Quan trọng là...

Xin gia hạn tiến độ thu phí tự động: Quan trọng là...

Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng gia hạn thực hiện thu phí tự động không dừng sang năm 2020 do chậm tiến độ bởi...

148 liên quan

Kiến nghị lùi thời gian lắp thu phí không dừng tại 37 trạm BOT

Kiến nghị lùi thời gian lắp thu phí không dừng tại 37 trạm BOT

Bộ GTVT muốn gia hạn thực hiện triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí BOT giai...

13 liên quan