Bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm đại biểu Quốc hội

Bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm đại biểu Quốc hội

Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa nhận được đơn xin thôi làm đại biểu Quốc hội của...

Bà Mỹ Thanh có đơn xin thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Bà Mỹ Thanh có đơn xin thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Trưởng Ban Công tác Đại biểu Trần Văn Túy cho biết bà Phan Thị Mỹ Thanh, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai vừa...

Phó​ bí thư Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Phó​ bí thư Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Do có những vi phạm nghiêm trọng, bà Phan Thị Mỹ Thanh bị Ban Bí thư đề nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc...

Bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH

Bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH

Trưởng Ban Công tác Đại biểu Trần Văn Túy cho biết bà Phan Thị Mỹ Thanh vừa có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại...

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự

Theo dự kiến, phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có phiên họp riêng, cho ý kiến về công tác nhân...

Thông tin mới việc xem xét bãi nhiệm ĐBQH bà Mỹ Thanh

Thông tin mới việc xem xét bãi nhiệm ĐBQH bà Mỹ Thanh

Về việc xem xét bãi nhiệm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh, Đảng đoàn QH đề nghị tỉnh...

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị khai trừ Đảng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị khai trừ Đảng

Sau khi nghe kết quả kiểm điểm từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cá nhân, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai...

Vì sao bà Phan Thị Mỹ Thanh bị cách hết chức vụ trong Đảng?
Vì sao bà Phan Thị Mỹ Thanh bị cách hết chức vụ trong Đảng? - Ảnh 1 Vì sao bà Phan Thị Mỹ Thanh bị cách hết chức vụ trong Đảng? - Ảnh 2 Vì sao bà Phan Thị Mỹ Thanh bị cách hết chức vụ trong Đảng? - Ảnh 3

Vì sao bà Phan Thị Mỹ Thanh bị cách hết chức vụ trong Đảng?

Ban Bí thư kết luận những vi phạm, khuyết điểm của bà Phan Thị Mỹ Thanh rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong...

Cách hết chức vụ Đảng, đề nghị bãi nhiệm ĐBQH Phan Thị Mỹ Thanh

Cách hết chức vụ Đảng, đề nghị bãi nhiệm ĐBQH Phan Thị Mỹ Thanh

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi...

Cách tất cả các chức vụ đảng đối với đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh

Cách tất cả các chức vụ đảng đối với đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức Cách chức tất cả các chức...

Ban Bí thư cách hết chức vụ trong Đảng của bà Mỹ Thanh

Ban Bí thư cách hết chức vụ trong Đảng của bà Mỹ Thanh

Đồng thời Ban Bí thư cũng đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi...

Kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh: Cách hết chức vụ trong Đảng, đề nghị bãi nhiệm tư cách ĐBQH

Kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh: Cách hết chức vụ trong Đảng, đề nghị bãi nhiệm tư cách ĐBQH

Tại cuộc họp ngày 4/5/2018 Ban Bí thư đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; đề nghị Đảng...

Cách hết chức vụ, đề nghị bãi nhiệm ĐBQH đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh

Cách hết chức vụ, đề nghị bãi nhiệm ĐBQH đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong...