Bà Phan Thị Mỹ Thanh nhận công việc mới tại ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh nhận công việc mới tại ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Do vẫn mong muốn được công tác, bà Phan Thị Mỹ Thanh được nhận nhiệm vụ mới tại ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh...

6 liên quan

Sau kỷ luật, bà Phan Thị Mỹ Thanh về làm tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Sau kỷ luật, bà Phan Thị Mỹ Thanh về làm tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, từng bị kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng,...

28 liên quan

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai vừa được điều động về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh...

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động đến vị trí mới sau khi bị kỷ luật

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động đến vị trí mới sau khi bị kỷ luật

Sau khi bị Trung ương kỷ luật, cách hết các chức vụ trong Đảng, bà Phan Thị Mỹ Thanh có nguyện vọng tiếp tục...

28 liên quan

Bà Phan Thị Mỹ Thanh giữ 'kỷ lục' số lần đi nước ngoài

Bà Phan Thị Mỹ Thanh giữ 'kỷ lục' số lần đi nước ngoài

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, giai đoạn 2012-2017, bà Phan Thị Mỹ Thanh làm trưởng đoàn của 17 đoàn...

28 liên quan

Bà Mỹ Thanh có đơn xin thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Bà Mỹ Thanh có đơn xin thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Trưởng Ban Công tác Đại biểu Trần Văn Túy cho biết bà Phan Thị Mỹ Thanh, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai vừa...

46 liên quan

Phó​ bí thư Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Phó​ bí thư Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Do có những vi phạm nghiêm trọng, bà Phan Thị Mỹ Thanh bị Ban Bí thư đề nghị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc...

24 liên quan

Bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH

Bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH

Trưởng Ban Công tác Đại biểu Trần Văn Túy cho biết bà Phan Thị Mỹ Thanh vừa có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại...

16 liên quan

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác nhân sự

Theo dự kiến, phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có phiên họp riêng, cho ý kiến về công tác nhân...

24 liên quan

Bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Bà Phan Thị Mỹ Thanh xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Bà Phan Thị Mỹ Thanh vừa có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai. Nguyện vọng của nữ...

28 liên quan

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị khai trừ Đảng

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh bị khai trừ Đảng

Sau khi nghe kết quả kiểm điểm từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cá nhân, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai...

24 liên quan

Cách tất cả các chức vụ đảng đối với đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh

Cách tất cả các chức vụ đảng đối với đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức Cách chức tất cả các chức...

36 liên quan

Ban Bí thư cách hết chức vụ trong Đảng của bà Mỹ Thanh

Ban Bí thư cách hết chức vụ trong Đảng của bà Mỹ Thanh

Đồng thời Ban Bí thư cũng đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi...

36 liên quan

Kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh: Cách hết chức vụ trong Đảng, đề nghị bãi nhiệm tư cách ĐBQH

Kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh: Cách hết chức vụ trong Đảng, đề nghị bãi nhiệm tư cách ĐBQH

Tại cuộc họp ngày 4/5/2018 Ban Bí thư đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; đề nghị Đảng...

Cách hết chức vụ Đảng, đề nghị bãi nhiệm ĐBQH Phan Thị Mỹ Thanh

Cách hết chức vụ Đảng, đề nghị bãi nhiệm ĐBQH Phan Thị Mỹ Thanh

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi...

28 liên quan

Cách hết chức vụ, đề nghị bãi nhiệm ĐBQH đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh

Cách hết chức vụ, đề nghị bãi nhiệm ĐBQH đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong...

46 liên quan