Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động nhận nhiệm vụ mới tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh...

Bà Phan Thị Mỹ Thanh nhận công việc mới tại ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh nhận công việc mới tại ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Do vẫn mong muốn được công tác, bà Phan Thị Mỹ Thanh được nhận nhiệm vụ mới tại ủy ban Mặt trận Tổ quốc...

Sau kỷ luật, bà Phan Thị Mỹ Thanh về làm tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, từng bị kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng,...

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai

Bà Phan Thị Mỹ Thanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai vừa được điều động về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh...

Bà Phan Thị Mỹ Thanh được điều động đến vị trí mới sau khi bị kỷ luật

Sau khi bị Trung ương kỷ luật, cách hết các chức vụ trong Đảng, bà Phan Thị Mỹ Thanh có nguyện vọng tiếp...

13 liên quan