Trợ cấp khó khăn đột xuất cho 459 lượt đối tượng

Thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị (TCCT) về chính sách hậu phương...

12 liên quan

Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 31-10, Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (31-10-1949/31-10-2019)...

5 liên quan

Tham mưu kịp thời, chỉ đạo toàn diện hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị trong Cơ quan Tổng cục Chính trị

Tham mưu kịp thời, chỉ đạo toàn diện hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị trong Cơ quan Tổng cục Chính trị

Trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, nhằm góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân...

12 liên quan

Dấu ấn tiến hành công tác chính trị nội bộ ở An toàn khu Định Hóa

Dấu ấn tiến hành công tác chính trị nội bộ ở An toàn khu Định Hóa

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, cán bộ, nhân viên Ban Công tác Chính trị (CTCT)-đơn vị tiền thân của...

12 liên quan

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Cuộc vận động 50

Những năm qua, Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) triển khai thực hiện Cuộc vận động 'Quản lý, khai thác vũ...

26 liên quan

Phát huy sức mạnh tổng hợp từ Phong trào Thi đua Quyết thắng Cơ quan Tổng cục Chính trị
Phát huy sức mạnh tổng hợp từ Phong trào Thi đua Quyết thắng Cơ quan Tổng cục Chính trị - Ảnh 1
Phát huy sức mạnh tổng hợp từ Phong trào Thi đua Quyết thắng Cơ quan Tổng cục Chính trị - Ảnh 2
Phát huy sức mạnh tổng hợp từ Phong trào Thi đua Quyết thắng Cơ quan Tổng cục Chính trị - Ảnh 3

Phát huy sức mạnh tổng hợp từ Phong trào Thi đua Quyết thắng Cơ quan Tổng cục Chính trị

Sáng 14-10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua Quyết...

67 liên quan