Việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc diễn ra thế nào?

Việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc diễn ra thế nào?

Nếu người bị thi hành án tử hình là phụ nữ thì cơ quan thi hành án phải kiểm tra, xác định xem người này có...

24 liên quan

Hiệu quả từ việc lồng ghép kiểm sát THAHS và tiếp nhận, phân loại nguồn tin tội phạm

Hiệu quả từ việc lồng ghép kiểm sát THAHS và tiếp nhận, phân loại nguồn tin tội phạm

Bằng việc lồng ghép hai nội dung kiểm sát THAHS và rà soát việc tiếp nhận, phân loại nguồn tin về tội phạm...

2 liên quan

VKSND huyện Đak Pơ ban hành kiến nghị TAND huyện trong công tác THAHS

VKSND huyện Đak Pơ ban hành kiến nghị TAND huyện trong công tác THAHS

Trong những năm qua, VKSND huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai luôn chú trọng khâu công tác kiểm sát việc thi hành...

5 liên quan

Phối hợp kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Phối hợp kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Phòng 8) VKSND tỉnh Điện Biên vừa phối hợp...

1 liên quan

Tăng cường kiểm sát việc thi hành Luật Thi hành án Hình sự 2019

Tăng cường kiểm sát việc thi hành Luật Thi hành án Hình sự 2019

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, VKSND thị xã An Khê, tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành...

1 liên quan

Phạm nhân là người đồng tính, người chuyển đổi giới tính sẽ được giam giữ riêng

Phạm nhân là người đồng tính, người chuyển đổi giới tính sẽ được giam giữ riêng

Luật Thi hành án hình sự (THAHS) năm 2019 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14-6-2019, có...

12 liên quan

Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Mới đây, VKSND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiến hành kiểm sát...

Giao người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ cho ai giám sát, giáo dục?

Giao người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ cho ai giám sát, giáo dục?

Tại khoản 2 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2017 (BLHS) quy định: 'Trong thời gian...

Những kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc xét chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Những kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát việc xét chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

Do làm tốt công tác phối hợp với Tòa án, Cơ quan Thi hành án hình sự (THAHS) cùng cấp và UBND cấp xã nơi có...