Đại hội của trí tuệ đổi mới và phát triển

Đại hội của trí tuệ đổi mới và phát triển

Sáng 26/9, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm...

7190 liên quan

10 năm thực thi cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 2011): Bước đột phá của Quảng Ninh

10 năm thực thi cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 2011): Bước đột phá của Quảng Ninh

Qua 10 năm thực thi Cương lĩnh 2011, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là tiếp tục kế thừa,...

2 liên quan

Khẩn trương hoàn thành Triển lãm Thành tựu phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ninh

Ngày 21/9, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiểm tra công tác trang trí khánh tiết...

4 liên quan

Những thành tựu nổi bật trong phát triển công nghiệp góp phần quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Trong thời gian tới ngành Công Thương sẽ tiếp tục tích cực triển khai thực hiện, cụ thể hóa các đường lối,...

1 liên quan

Thống nhất nội dung Triển lãm thành tựu phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ninh

Sáng 27/8, tại TP Hạ Long, Sở Văn hóa - Thể thao và các đơn vị liên quan đã họp bàn thống nhất nội dung...

223 liên quan

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu các tác phẩm theo 4 chủ đề

Ngày 23/7 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản lần thứ I...

Công bố sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

Cuốn sách 'Chuẩn bị thật tốt Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của...

9 liên quan

Kỳ họp thứ 12 Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 28-2, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 12 nhằm tổng kết công tác năm 2019 và...

116 liên quan

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII

Tác phẩm 'Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII' của nhóm tác giả Hồng Hải, Song Minh,...

76 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: 'Văn kiện là văn bia, còn để lại đời sau'

Sáng 14-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính...

75 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Ngày 14-2, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Bộ Chính trị họp, cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện một bước các dự thảo Văn...

95 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Bộ Chính trị về văn kiện ĐH XIII

Bộ Chính trị lưu ý, đây mới là dự thảo bước đầu để gửi xin ý kiến đại hội đảng bộ cơ sở, tới đây sẽ tiếp...

95 liên quan

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XIII

Bộ Chính trị ghi nhận của các Tiểu ban và Tổ Biên tập, đã khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung...

Nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện Đại hội XIII

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng...

Tổng bí thư chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện ĐH XIII của Đảng

Sáng 7/2, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban cơ bản nhất trí với các dự thảo Báo cáo đã được bổ sung, chỉnh sửa,...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban cơ bản nhất trí với các dự thảo Báo cáo đã được bổ sung, chỉnh sửa,...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng họp Tiểu ban Văn kiện

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã họp sáng 7/2 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ...

95 liên quan

TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC CHỦ TRÌ HỌP TIỂU BAN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Sáng ngày 07/02, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban...

Tổng Bí thư chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện ĐH XIII của Đảng

Sáng 7/2, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu...

75 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban cơ bản nhất trí với các dự thảo Báo cáo đã được bổ sung, chỉnh sửa,...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý Tổ Biên tập cần lắng nghe, trân trọng, phát huy cao độ...

110 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Sáng ngày 7/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng

Sáng 7-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Sáng 7/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện...

Tổng Bí thư chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện ĐH XIII của Đảng

Sáng 7/2, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu...

Nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện Đại hội XIII

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban cơ bản nhất trí với các dự thảo Báo cáo đã được bổ sung, chỉnh sửa,...

Tổng Bí thư chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện ĐH XIII của Đảng

Sáng 7/2, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban cơ bản nhất trí với các dự thảo Báo cáo đã được bổ sung, chỉnh sửa,...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng

Sáng 7/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Sáng 7/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Sáng 7-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng

Sáng 7/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Sáng 7/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban cơ bản nhất trí với các dự thảo Báo cáo đã được bổ sung, chỉnh sửa,...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng

Sáng 7-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Sáng ngày 7/2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng

Các thành viên Tiểu ban cơ bản nhất trí với các dự thảo Báo cáo đã được bổ sung, chỉnh sửa, đồng thời tiếp...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Sáng 7/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng

Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban cơ bản nhất trí với các dự thảo Báo cáo đã được bổ sung, chỉnh sửa,...

Chuẩn bị nhân sự, hoàn thiện phát triển cương lĩnh nhằm đổi mới toàn diện đất nước

Nhằm sớm đưa Việt Nam thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân,...

234 liên quan

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật: Một năm nhìn lại trong công tác xây dựng Đảng

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trong năm 2019,...

234 liên quan

Giá trị của Cương lĩnh 2011 (Phần 2)

Cương lĩnh đã định hướng giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn và đã từng bước được hiện thực hóa,...

Giá trị của Cương lĩnh 2011 (Phần 1)

Cương lĩnh chính là nền tảng lý luận chính trị để Đảng ta tiếp tục cụ thể hóa, bổ sung, phát triển đường...

2 liên quan

TANDTC thông báo kết quả Hội nghị TW 11 và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 31/10, TANDTC tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 BCHTW Đảng khóa XII và triển khai...

79 liên quan

Bài 4: Vạch trần thủ đoạn 'tâm lý chiến'

Đổ lỗi cho Chủ nghĩa Mác-Lênin là nguyên nhân dẫn đến những khó khăn, hạn chế, sai lầm của quá trình xây...

61 liên quan

Đưa Đồng Nai trở thành địa phương dẫn đầu về phát triển công nghiệp

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tỉnh Đồng Nai tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, trong...

Đồng Nai có thể xin cơ chế đặc thù để quản lý theo cách mới

Chiều 30-10, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám...

2 liên quan

Cần rút ra bài học lớn từ việc nhiều cán bộ lãnh đạo bị kỷ luật ở Đồng Nai

Chiều 30-10, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện...

Bài 2: Phê phán luận điệu đòi thay đổi Cương lĩnh 2011

Hiện nay, trong khi Đảng ta đang tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, thì vẫn có những...

61 liên quan

Bài 1: Việt Nam luôn kiên định con đường phát triển

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu do nghị quyết Đại...

61 liên quan

Ông Trần Quốc Vượng điều hành phiên họp toàn thể Hội nghị Trung ương 11

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị, điều hành phiên...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương phân tích, dự báo tình hình Biển Đông

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 11, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu...

75 liên quan

Trung ương thảo luận về những kiến nghị sửa đổi Điều lệ Đảng

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 11, Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Chú ý những vấn đề mới, còn ý kiến khác nhau

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị TƯ chú ý đến những vấn đề mới, còn ý kiến khác nhau để Bộ Chính trị...

42 liên quan

Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII

Sáng 7-10, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Đồng...

Khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Nội dung chương trình Hội nghị TW lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 11

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 11 sáng nay 7-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ...

78 liên quan

Hội nghị Trung ương 11 sẽ thảo luận về nhiều văn kiện quan trọng của Đại hội Đảng XIII

Hôm nay (7/10), Hội nghị Trung ương 11 chính thức khai mạc. Hội nghị sẽ do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước...

Hôm nay, khai mạc Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII)

Hôm nay (ngày 7-10), Hội nghị Trung ương 11 (khóa XII) chính thức khai mạc. Dự kiến, trong một tuần làm...

42 liên quan

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 11 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 11, đặt ra bốn nhóm vấn đề lớn cần...

61 liên quan

Đánh giá đúng thực chất, khách quan để xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội

Đây là yêu cầu bắt buộc đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ...

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 2 đến 7-9)

Tin tức, sự kiện nổi bật tuần qua (từ ngày 2 đến 7-9)

25 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện

Báo cáo chính trị không chỉ đánh giá 5 năm mà phải nhìn lại hơn 30 năm đổi mới, bám sát các nhiệm vụ mà...

44 liên quan

'Nhìn lại nhiệm kỳ này, đoàn kết nội bộ rất tốt, lòng dân tin tưởng'

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Nhìn lại nhiệm kỳ này, đoàn kết thống nhất nội bộ rất tốt, lòng dân tin...

25 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Bám sát thực tiễn để đổi mới kịp thời

Sáng nay (6/9), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban...

25 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng

97 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng

Về mục tiêu phát triển đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 'mở nhưng phải bám...

25 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng XIII

Sáng 6/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện...

25 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng

Về mục tiêu phát triển đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 'mở nhưng phải bám...

25 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng

Về mục tiêu phát triển đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh 'mở nhưng phải bám...

25 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Báo cáo không chỉ đánh giá 5 năm mà phải nhìn lại hơn 30 năm đổi mới

Sáng 6-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện...

25 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Báo cáo không chỉ đánh giá 5 năm mà phải nhìn lại hơn 30 năm đổi mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Báo cáo không chỉ đánh giá 5 năm mà phải nhìn lại hơn 30 năm đổi mới

Sáng 6/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện...

25 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Sáng 6-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện...

25 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Sáng 6/9/2019, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban,...

25 liên quan

Bộ Y tế luôn chú trọng triển khai công tác Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước với phương châm: 'Đoàn...

44 liên quan

Trao huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho đảng viên thuộc Bộ GD&ĐT

Sáng 16/8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã chủ trì Hội nghị Quán triệt, triển khai thực...

330 liên quan

Quán triệt nghị quyết về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cục Truyền thông CAND tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết...

50 liên quan