Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo

Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Hảo do...

Ông Chu Hảo bị khai trừ Đảng

Ông Chu Hảo bị khai trừ Đảng

UB Kiểm tra TƯ vừa họp và xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có việc thi hành kỷ luật khai trừ Đảng...

4 liên quan

Kỷ luật đảng viên sai phạm để nâng cao sức mạnh của Ðảng

'Sức mạnh vô địch của Ðảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ và đảng...

Việc làm cần thiết để giữ nghiêm kỷ luật Đảng

Việc làm cần thiết để giữ nghiêm kỷ luật Đảng

Sau khi Kỳ họp thứ 30 Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo về những sai phạm của ông Chu Hảo và kiến nghị...

Đảng viên và trách nhiệm với đất nước

Đảng viên và trách nhiệm với đất nước

Theo PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí...

Giữ gìn phẩm giá, uy tín của người trí thức chân chính

Giữ gìn phẩm giá, uy tín của người trí thức chân chính

Trí thức là những người đặc biệt trong xã hội. Tính đặc biệt thể hiện ở chỗ họ có tư duy, hiểu biết, kiến...

Xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Hảo

Xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Hảo

Với cương vị là Giám đốc - Tổng Biên tập, ông Chu Hảo chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức...

Nhiều tướng công an liên quan sai phạm ở tổng cục cảnh sát

Nhiều tướng công an liên quan sai phạm ở tổng cục cảnh sát

Ngày 17-19/10, tại kỳ họp 30, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục...

Xem xét thi hành kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ KH và CN Chu Hảo

Xem xét thi hành kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ KH và CN Chu Hảo

Ông Chu Hảo có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết,...

Phơi bày thủ đoạn xuyên tạc việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương

Phơi bày thủ đoạn xuyên tạc việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương

Tại Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận để ban hành 'Quy định về trách...

Nguyên nhân và sự cảnh báo kiểm tra cách cấp

Đảng ủy Công an Nghệ An bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018

Đảng ủy Công an Nghệ An bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018

Ngày 13/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Nghệ An tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2018...

Phát triển năng lực thông tin đối với xây dựng phẩm chất đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Phát triển năng lực thông tin đối với xây dựng phẩm chất đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Đảng luôn coi công tác xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên là một nhiệm...