Nhà nước Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Nhà nước Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm...

52 liên quan

Bộ Ngoại giao lên tiếng về báo cáo tình hình tôn giáo của Mỹ

Bộ Ngoại giao lên tiếng về báo cáo tình hình tôn giáo của Mỹ

'Báo cáo vẫn còn một số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam', Người...

52 liên quan

Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Người Phát Ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn...

52 liên quan

Mỹ vẫn còn trích dẫn một số thông tin sai lệch về tự do tôn giáo tại Việt Nam

Mỹ vẫn còn trích dẫn một số thông tin sai lệch về tự do tôn giáo tại Việt Nam

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, báo cáo mới nhất về tình hình tôn giáo Việt Nam của Ủy...

52 liên quan

Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân

Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân

Ngày 9/5, tại phiên họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trước đề nghị bình luận về việc Ủy ban Tự do tôn giáo...

52 liên quan

Mỹ đánh giá chưa khách quan về tự do tôn giáo ở Việt Nam

Mỹ đánh giá chưa khách quan về tự do tôn giáo ở Việt Nam

Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự...

8 liên quan

Phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng về việc Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ vừa qua ra báo cáo về tình hình tôn giáo tại Việt Nam

3 liên quan