Việt Nam theo dõi sát việc Trung Quốc tập trận ở Biển Đông

Việt Nam theo dõi sát việc Trung Quốc tập trận ở Biển Đông

Chiều 4/7, tại Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời...

3 liên quan

Bộ Ngoại giao lên tiếng về báo cáo mới nhất của Mỹ về tình hình tôn giáo Việt Nam

Bộ Ngoại giao lên tiếng về báo cáo mới nhất của Mỹ về tình hình tôn giáo Việt Nam

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 9/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định: Chính sách nhất quán của...

41 liên quan

Nhà nước Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm...

41 liên quan

Bộ Ngoại giao lên tiếng về báo cáo tình hình tôn giáo của Mỹ

'Báo cáo vẫn còn một số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam', Người...

41 liên quan

Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân

Ngày 9/5, tại phiên họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trước đề nghị bình luận về việc Ủy ban Tự do tôn giáo...

41 liên quan

Mỹ đánh giá chưa khách quan về tự do tôn giáo ở Việt Nam

Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự...

5 liên quan