Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thứ 28

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thứ 28

Chiều 17-10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên...

177 liên quan

Bế mạc Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 17-10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ...

73 liên quan

Tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Chiều 16-10, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc...

8 liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn: Giao đất phải đấu giá công khai

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn: Giao đất phải đấu giá công khai

Ngày 16/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn (2016...

10 liên quan

Không tường thuật trực tiếp Quốc hội thảo luận Luật Phòng, chống tham nhũng

Không tường thuật trực tiếp Quốc hội thảo luận Luật Phòng, chống tham nhũng

Chiều 16/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. Theo Tổng Thư...

8 liên quan

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong công tác thu, chi ngân sách nhà nước

Ngày 16-10, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy ban Thường vụ QH tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của...

31 liên quan

Quốc hội bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp

Quốc hội bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, dự kiến Quốc hội bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp để thuận tiện...

50 liên quan

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp thứ 6 khóa XIV

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp thứ 6 khóa XIV

Quốc hội bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp để thuận tiện cho việc trình Quốc hội các nội dung thuộc thẩm quyền,...

50 liên quan

Kéo dài thí điểm cấp e-visa vào Việt Nam đến năm 2021

Kéo dài thí điểm cấp e-visa vào Việt Nam đến năm 2021

Chương trình thí điểm cấp thị thực điện tử (e-visa) cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam thay vì kết...

8 liên quan

Tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

Tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

Chiều 16/10, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc...

8 liên quan

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước vào đầu Kỳ họp thứ 6

Chiều 16-10, tiếp tục chương trình phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp...

50 liên quan

Thống nhất tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Thống nhất tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Chiều 16-10, tiếp tục chương trình phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực...

2 liên quan

Quốc hội dự kiến sẽ bầu Chủ tịch nước vào tuần tới

Quốc hội dự kiến sẽ bầu Chủ tịch nước vào tuần tới

Dự kiến, vào ngày 22/10, tức ngày khai mạc kỳ họp thứ 6 (Quốc hội khóa XIV), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị...

50 liên quan

Tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội ngày 23/10

Tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội ngày 23/10

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 28, chiều 16/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một số vấn đề về...

177 liên quan

Tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Chiều 16/10, tiếp tục phiên họp thứ 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp tục thực hiện thí...

1 liên quan

Kiến nghị tiếp tục cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Kiến nghị tiếp tục cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định: 'Chúng ta đã xin thí điểm 2 năm để có cơ sở đánh giá, sửa...

8 liên quan

Xem xét thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử thêm 2 năm

Xem xét thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử thêm 2 năm

UBTVQH thống nhất trình Quốc hội xem xét tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài...

23 liên quan

Việt Nam sẽ thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài thêm 2 năm

Việt Nam sẽ thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài thêm 2 năm

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, gần 2 năm thực hiện việc thí điểm cấp thị thực điện...

8 liên quan

Họp UBTV Quốc hội: Thống nhất tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Họp UBTV Quốc hội: Thống nhất tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Chiều 16/10, tiếp tục phiên họp thứ 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp tục thực hiện thí...

8 liên quan

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp thứ 6

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp thứ 6

Dự kiến tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp để thuận tiện cho việc trình...

50 liên quan

Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào tuần tới

Quốc hội bầu Chủ tịch nước vào tuần tới

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp thứ 6 để thuận...

8 liên quan

Tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam

Chiều ngày 16/10, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về...

3 liên quan

Kéo dài thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Kéo dài thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Tại phiên họp thứ 28 diễn ra vào chiều 16/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, cho ý kiến đối...

23 liên quan

Chủ tịch nước được bầu, tuyên thệ trước Quốc hội ngay đầu Kỳ họp thứ 6

Chủ tịch nước được bầu, tuyên thệ trước Quốc hội ngay đầu Kỳ họp thứ 6

Quốc hội bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp thứ 6 để thuận tiện cho việc trình Quốc hội các nội dung thuộc...

50 liên quan

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp

Chiều nay (16/10), tiếp tục nội dung phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội...

50 liên quan

Tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài trong 2 năm

Tiếp tục thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài trong 2 năm

Chiều 16-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết...

24 liên quan

Nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư

Nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ngày 15/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành...

2 liên quan

Khai mạc phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 15/10, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành khai mạc phiên họp thứ 28. Phiên họp lần này dự...

7 liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 28

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 28

Sáng 15-10, tại Nhà Quốc hội (QH), dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ QH...

7 liên quan

Khai mạc Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 15/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì khai mạc Phiên họp thứ 28 của...

7 liên quan

UBTV Quốc hội họp phiên cuối, cho ý kiến về nhân sự, CPTPP

UBTV Quốc hội họp phiên cuối, cho ý kiến về nhân sự, CPTPP

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến...

8 liên quan

SGK xuất bản độc quyền, lãng phí, gây bức xúc trong xã hội

SGK xuất bản độc quyền, lãng phí, gây bức xúc trong xã hội

Ủy ban Kinh tế của QH đánh giá công tác tổ chức thi THPT quốc gia còn bất cập, xảy ra những vụ việc vi phạm...

7 liên quan

Khai mạc Phiên họp thứ 28 của UBTVQH

Khai mạc Phiên họp thứ 28 của UBTVQH

Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc vào sáng nay (15/10). Theo chương trình,...

24 liên quan

Khai mạc phiên họp lần thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp lần thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng nay, 15/10, phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chính thức khai mạc. Phiên họp...

7 liên quan

Chuỗi liên kết giúp nâng cao giá trị cá cảnh

Chuỗi liên kết giúp nâng cao giá trị cá cảnh

Là vật nuôi giúp người dân tạo ra giá trị và thu nhập cao gấp nhiều lần so với nông nghiệp truyền thống xét...

2 liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 28

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 28

Sáng ngày 15/10, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường...

7 liên quan

Phiên họp 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn gì?

Phiên họp 28, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn gì?

Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) diễn ra từ ngày 15 - 17/10. Dự kiến trong phiên họp...

24 liên quan

Phiên họp thứ 28, UBTVQH sẽ bàn những nội dung gì?

Phiên họp thứ 28, UBTVQH sẽ bàn những nội dung gì?

Phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) diễn ra từ ngày 15 - 17/10. Dự kiến trong phiên họp...

7 liên quan

Vietnam CEO Forum 2018 sẽ khai mạc vào ngày 24/10

Vietnam CEO Forum 2018 sẽ khai mạc vào ngày 24/10

Vietnam CEO Forum 2018 dự kiến sẽ thu hút trên 1.000 CEO tham gia thảo luận về cơ hội và thách thức của công...

3 liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 28 từ ngày 15-10

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Quốc hội, phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ...

7 liên quan

Thường vụ Quốc hội chuẩn bị cho ý kiến về công tác nhân sự

Thường vụ Quốc hội chuẩn bị cho ý kiến về công tác nhân sự

Trong chương trình phiên họp thứ 28 dự kiến bắt đầu từ 15/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công...

24 liên quan