Đồng chí Trần Quốc Hoàn tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Cục Hải quan An Giang

Đồng chí Trần Quốc Hoàn tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Cục Hải quan An Giang

Trong 2 ngày 28 và 29-6, Đảng bộ Cục Hải quan An Giang (HQAG) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X (nhiệm...

146 liên quan

Cục Hải quan An Giang: Đột phá trong thu ngân sách Nhà nước

Cục Hải quan An Giang: Đột phá trong thu ngân sách Nhà nước

Với quyết tâm, sự nỗ lực của toàn đơn vị, năm 2019, Cục Hải quan An Giang (HQAG) đã hoàn thành các nhiệm vụ...

4 liên quan

Cục Hải quan An Giang: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

Chiều 4-2, tại TP. Châu Đốc, Cục Hải quan An Giang (HQAG) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và...

4 liên quan

Cục Hải quan An Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra

Chiều 04/02, tại TP Châu Đốc (An Giang), Cục Hải quan An Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm...

4 liên quan

Cục Hải quan An Giang: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

Chiều 4-2, tại TP. Châu Đốc, Cục Hải quan An Giang (HQAG) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019,...

4 liên quan

Cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan An Giang

Để cụ thể hóa thông điệp, phương châm hành động của Chính phủ 'Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo,...

2 liên quan

Cục Hải quan An Giang: Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019

9 tháng của năm 2019, Cục Hải quan An Giang (HQAG) đã thu nộp ngân sách trên 437 tỷ đồng, đạt 247,75% chỉ...

131 liên quan

Hải quan An Giang: Phấn đấu hoàn thành tốt các mặt công tác

Quý I-2019, cán bộ, nhân viên Cục Hải quan An Giang (HQAG) đã thực hiện tốt các mặt công tác theo chuyên...

9 liên quan

Phát huy vai trò ngành hải quan trên các mặt công tác

Đó là mục tiêu tổng quát của Cục Hải quan An Giang (HQAG) trong năm 2019. Đồng thời, đơn vị quyết tâm hoàn...

'Tăng tốc' những tháng cuối năm 2018

'9 tháng của năm 2018, Cục Hải quan An Giang (HQAG) thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên 134 tỷ đồng (đạt 84%...

Cục Hải quan An Giang: Tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Thực hiện Quyết định số 1248, ban hành ngày 19-4-2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan (HQ) về quy...