10 tháng, ngành Thuế thu được hơn 1 triệu tỷ đồng

10 tháng, ngành Thuế thu được hơn 1 triệu tỷ đồng

Đến hết tháng 10, ngành Thuế đã thu ngân sách đạt hơn 88% dự toán và đạt được con số ấn tượng.

162 liên quan

Cục Thuế Điện Biên: Chi cục thuế khu vực hoạt động ổn định, hiệu quả sau hợp nhất

Cục Thuế Điện Biên: Chi cục thuế khu vực hoạt động ổn định, hiệu quả sau hợp nhất

Cục Thuế Điện Biên đã thực hiện hợp nhất 4 chi cục thuế cấp huyện thành 2 Chi cục thuế khu vực từ ngày 5/8/2019....

20 liên quan

Luật Quản lý thuế năm 2019: Chính sách cởi mở, ý thức người nộp thuế nâng cao

Đến 1/7/2020, Luật Quản lý thuế năm 2019 sẽ chính thức đi vào cuộc sống. Với những đổi mới, cải cách, Luật...

15 liên quan

Mường Thanh đã sai phạm những gì?

Dự án nào cũng xây vượt nhiều lần so với quy hoạch, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, có hành vi lừa dối...

Cục Thuế Điện Biên đẩy mạnh thực hiện dịch vụ thuế điện tử

Cục Thuế Điện Biên cho biết, thực hiện chủ trương của Tổng cục Thuế về triển khai dịch vụ thuế điện tử, cục...

72 liên quan

Cục Thuế Điện Biên từng bước triển khai hóa đơn điện tử

Là tỉnh miền núi, nên công tác tuyên tuyền, hỗ trợ người nộp thuế được Cục Thuế Điện Biên xác định là nhiệm...

6 liên quan

Thu ngân sách ngành Thuế đang đảm bảo đúng tiến độ

Với kết quả thu ngân sách đến hết tháng 5, ngành Thuế đã bám sát tiến độ thu thuế và sẽ đảm bảo tiến độ thu...

22 liên quan