Những ngôi sao kỳ lạ trong vũ trụ

Vũ trụ đầy rẫy những vật thể bí ẩn mà chúng ta chưa thể khám phá. Hàng năm, chúng ta lại bắt gặp những ngôi...

196 liên quan

Ít nhất 36 nền văn minh đang tồn tại ngoài Trái Đất?

Ít nhất 36 nền văn minh đang tồn tại ngoài Trái Đất?

Nghiên cứu mới cho biết có thể có ít nhất 36 nền văn minh đang tồn tại trong dải Ngân Hà và loài người...

19 liên quan

Điểm danh 5 ngoại hành tinh giống Trái Đất nhất trong vũ trụ

Mặc dù đã có rất nhiều ngoại hành tinh được nhắc đến như là một 'anh em song sinh' của Trái Đất nhưng 5...

156 liên quan

Có ít nhất 8 nền văn minh giống Trái Đất ở Dải Ngân Hà

Các nhà thiên văn học nay đã có thể trả lời câu hỏi 'Có bao nhiêu nền văn minh ngoài hành tinh tồn tại...

19 liên quan

Có thể có 36 nền văn minh có trí tuệ trong Dải Ngân Hà

Tính toán mới dựa trên giả định rằng sự sống hình thành trong khoảng thời gian từ 4,5-5,5 tỷ năm, tương tự...

19 liên quan

Có thể ít nhất 36 nền văn minh đang hoạt động trong dải Ngân hà

Bằng cách sử dụng nguyên tắc 'Copernic Sinh học', các nhà khoa học đã xác định rằng có khả năng có ít nhất...

19 liên quan

Có thể có ít nhất 36 nền văn minh đang hoạt động trong dải Ngân hà

Bằng cách sử dụng nguyên tắc 'Copernic Sinh học', các nhà khoa học đã xác định rằng có khả năng có ít nhất...