Ra mắt chương trình 'Check in Viet Nam - Tự hào Việt Nam'

Ra mắt chương trình 'Check in Viet Nam - Tự hào Việt Nam'

Chương trình Check in Việt Nam – Tự hào Việt Nam đã được ra mắt tại Hà Nội nhằm quảng bá những hình ảnh về...

4 liên quan

Ra mắt chương trình 'Check in Viet Nam - Tự hào Việt Nam'

Ra mắt chương trình 'Check in Viet Nam - Tự hào Việt Nam'

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối...

4 liên quan

Khám phá địa danh, văn hóa dân tộc cùng 'Check in Việt Nam'

Khám phá địa danh, văn hóa dân tộc cùng 'Check in Việt Nam'

Sáng nay, cuộc thi 'Check in Việt Nam –Tự hào Việt Nam', một cuộc thi khám phá địa danh, văn hóa dân tộc với...

4 liên quan

Check in Vietnam - Tự hào Việt Nam

Check in Vietnam - Tự hào Việt Nam

Đó là tên Cuộc thi khám phá địa danh, văn hóa dân tộc do Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch),...

1 liên quan

Check in Việt Nam - Tự hào Việt Nam

Check in Việt Nam - Tự hào Việt Nam

Sáng ngày 25/4, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường)...

Check in Việt Nam qua những trải nghiệm vô giá

Check in Việt Nam qua những trải nghiệm vô giá

Ngày 25/4, tại Hoàng thành Thăng Long Hà Nội, chuỗi sự kiện của chương trình mang tên Check in Việt Nam –...

4 liên quan