Ba thách thức lớn thế giới phải đối mặt trong năm 2020

Ba thách thức lớn thế giới phải đối mặt trong năm 2020

Năm 2020 sẽ là thời gian quyết định xem liệu thế giới có đủ khả năng kiểm soát tình trạng phổ biến vũ khí...

COP 25: 'Nhịp đập của trái tim Hiệp định về biến đổi khí hậu đang yếu dần'

COP 25: 'Nhịp đập của trái tim Hiệp định về biến đổi khí hậu đang yếu dần'

Sau gần 2 tuần họp tại Madrid, Tây Ban Nha, Hội nghị lần thứ 25 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp...

6 liên quan

Cơ hội bị bỏ lỡ

Một bộ quy tắc ứng xử về chống biến đổi khí hậu đã không được đưa ra sau khi Hội nghị lần thứ 25 các bên tham...

6 liên quan

Dang dở COP 25

Hội nghị lần thứ 25 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 25) diễn ra...

6 liên quan

Hội nghị COP 25 kết thúc với kết quả khiêm tốn

Sau gần hai tuần nhóm họp tại Madrid, Tây Ban Nha, ngày 15/12 vừa qua, Hội nghị lần thứ 25 các bên tham gia...

5 liên quan

COP 25 - Cơ hội bị đánh mất

Hội nghị lần thứ 25 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 25) diễn ra...

5 liên quan

Nhiều nước lớn phớt lờ lời kêu gọi nỗ lực chống biến đổi khí hậu

Tại Hội nghị lần thứ 25 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 25), nhiều...

Chống biến đổi khí hậu cần đồng hành cùng bảo tồn thiên nhiên

Năm 2020 là một năm rất quan trọng khi các quốc gia sẽ công bố những cam kết của mình với cuộc chiến hạn chế...

Nhà hoạt động Greta Thunberg kêu gọi hành động chống biến đổi khí hậu

Greta Thunberg chỉ trích các quốc gia đang tìm cách lảng tránh hành động thực sự, đồng thời khẳng định những...

3 liên quan