Thực trạng và giải pháp cải thiện hệ thống lập dự toán ngân sách tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Thực trạng và giải pháp cải thiện hệ thống lập dự toán ngân sách tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

NGUYỄN HỮU THIỆN (Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức) - TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG (Khoa Kế toán, Trường Đại học Tôn...

1 liên quan

Chương trình đào tạo Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ chuẩn quốc tế COSO

Chương trình đào tạo Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ chuẩn quốc tế COSO

Ở mỗi thời điểm, bất cứ doanh nghiệp nào cũng có thể sẽ phải đối mặt với những sự kiện gây ảnh hưởng đến mục...

Ảnh hưởng của một số thay đổi trong quan điểm về kiểm soát nội bộ theo COSO 2017 đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính

PGS. TS. PHẠM THANH THỦY (Học viện Ngân hàng)

2 liên quan

Ảnh hưởng của kiểm soát nội bộ đến độ tin cậy của thông tin tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa

PGS. TS. PHẠM THANH THỦY (Khoa Kế toán - Kiểm toán, Học viện Ngân hàng)

Một số vấn đề về quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Bài viết phân tích khái niệm quản trị rủi ro, các yếu tố cơ bản và định hướng thực hành các bước trong quản...

Tầm quan trọng của kiểm toán nội bộ trong quản trị rủi ro doanh nghiệp

Kiểm toán nội bộ chiếm lĩnh vị trí quan trọng trong bộ máy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên,...

2 liên quan

Ảnh hưởng của môi trường kiểm soát tới mục tiêu quản lý tài chính của đại học vùng

Ảnh hưởng của môi trường kiểm soát tới mục tiêu quản lý tài chính của đại học vùng

Tự chủ đại học là xu thế tất yếu trong sự phát triển của các trường đại học công lập, trong đó có các đại...

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính kịp thời của báo cáo tài chính

Mục tiêu của bài viết là nghiên cứu những nhân tố tác động đến tính kịp thời của báo cáo tài chính của các...