Hóa chất Việt Trì sắp chi hơn 27 tỷ quyết toán cổ tức 2017

Hóa chất Việt Trì sắp chi hơn 27 tỷ quyết toán cổ tức 2017

Với tỷ lệ 25% chi trả cổ tức còn lại của năm 2017, mỗi cổ phiếu cổ đông sẽ nhận được 2.500 đồng.

Hàng loạt DNNN: Sai phạm, nợ nần và thua lỗ

Hàng loạt DNNN: Sai phạm, nợ nần và thua lỗ

Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), cho thấy nhiều tập đoàn, tổng công...

Trưởng ban kiểm soát Hóa chất Việt Trì bị tạm giam do tham ô tài sản

Trưởng ban kiểm soát Hóa chất Việt Trì bị tạm giam do tham ô tài sản

Tính đến thời điểm có thông báo tạm giam của cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, bà Lưu Thị Tình, Trưởng ban...

Hàng loạt DNNN: Sai phạm, nợ nần và thua lỗ

Hàng loạt DNNN: Sai phạm, nợ nần và thua lỗ

Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), cho thấy nhiều tập đoàn, tổng công...

Hàng loạt DNNN: Sai phạm, nợ nần và thua lỗ

Hàng loạt DNNN: Sai phạm, nợ nần và thua lỗ

Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), cho thấy nhiều tập đoàn, tổng công...

HVT đặt mục tiêu tăng lợi nhuận, giảm cổ tức

HVT đặt mục tiêu tăng lợi nhuận, giảm cổ tức

Ngày 20/4 tới, CTCP Hóa chất Việt Trì (HVT) triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để thông...