2019 lãi èo uột, Tập đoàn Cotana dựa vào đâu đặt kế hoạch 2020 gấp 30 lần?

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2020, CTCP Tập đoàn Cotana (HNX: CSC) dự kiến tăng vốn điều lệ lên đến...

4 liên quan

Trước giờ giao dịch 10/7: Lưu ý thông tin doanh nghiệp từ ACB, CNG

Trước giờ giao dịch 10/7: Lưu ý thông tin doanh nghiệp từ ACB, CNG

Cổ phiếu ACB đã có diễn biển tăng khá tốt ngày hôm qua nhờ vào thông tin được chấp thuận tăng vốn.

4 liên quan

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/7

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 10/7 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Chủ tịch Tập đoàn Cotana (CSC) tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Theo thông tin từ HNX, ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Cotana (mã chứng khoán CSC) tiếp tục...

3 liên quan

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30/5

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 30/5 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 25/5

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 25/5 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

2 liên quan