Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Ba trường đại học Việt Nam lọt TOP trường tốt nhất các nền kinh tế mới nổi

  Ba trường đại học Việt Nam lọt TOP trường tốt nhất các nền kinh tế mới nổi

  Lần đầu tiên Việt Nam có ba trường đại học nằm trong bảng xếp hạng trường đại học thuộc các nền kinh tế mới...

  4 Đại học của Việt Nam có mặt trong Bảng xếp hạng các ĐH thế giới

  4 Đại học của Việt Nam có mặt trong Bảng xếp hạng các ĐH thế giới

  Theo xếp hạng của Trung tâm Xếp hạng ĐH Thế giới (CWUR), Việt Nam có 4 trường ĐH lọt vào bảng xếp hạng có...

  5 liên quan

  4 ĐH của Việt Nam có mặt trong Bảng xếp hạng các ĐH thế giới năm học 2019-2020

  Trung tâm Xếp hạng ĐH Thế giới (CWUR) là một tổ chức tư vấn hàng đầu về chính sách, chiến lược và dịch vụ...

  5 liên quan

  Lần đầu tiên đại học Việt Nam được liệt kê trên Bảng xếp hạng thế giới

  Năm 2019-2020, lần đầu tiên các đại học (ĐH) của Việt Nam được liệt kê trong Bảng xếp hạng của CWUR, thuộc...

  5 liên quan

  4 trường đại học của Việt Nam xuất hiện trên Bảng xếp hạng các đại học thế giới

  Trong năm 2019-2020, lần đầu tiên các đại học (ĐH) của Việt Nam được liệt kê trong Bảng xếp hạng của CWUR,...

  5 liên quan

  Lần đầu tiên Việt Nam có trường đại học lọt top nghiên cứu hàng đầu ASEAN

  Theo cơ sở dữ liệu Web of Science (Mỹ), năm 2019 (tính đến 31/12/2019) các nước ASEAN đã công bố tổng cộng...

  15 liên quan

  Lần đầu tiên 4 đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng CWUR

  Việt Nam có 4 đại học Bảng xếp hạng của CWUR, thuộc Trung tâm Xếp hạng các đại học trên thế giới (The Center...

  3 liên quan