Chính thức khởi công cao tốc Bắc – Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn

Chính thức khởi công cao tốc Bắc – Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn

Dự án đường bộ Cam Lộ - La Sơn là 1 trong 11 thành phần của dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017...

41 liên quan

Cao tốc Bắc-Nam: Minh bạch, đảm bảo kinh tế, an ninh quốc phòng

Cao tốc Bắc-Nam: Minh bạch, đảm bảo kinh tế, an ninh quốc phòng

Dự án đường cao tốc Bắc-Nam có ý nghĩa rất lớn về an ninh quốc phòng, kinh tế xã hội, do đó cần phải xem xét...

41 liên quan

Cao tốc Bắc-Nam: Đủ chế tài xử lý khi có vi phạm chất lượng, tiến độ

Dự án đường cao tốc Bắc Nam được thực hiện đấu thầu cạnh tranh, minh bạch để lựa chọn nhà đầu tư đồng thời...

34 liên quan

PMU đường Hồ Chí Minh sẽ 'lĩnh xướng' trên cao tốc Bắc - Nam

PMU đường Hồ Chí Minh sẽ 'lĩnh xướng' trên cao tốc Bắc - Nam

Nếu đề nghị của Bộ GTVT được Thủ tướng chấp thuận, thì 31/8 tới, đoạn Cam Lộ - La Sơn, tiểu dự án đầu tiên...

41 liên quan

Cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn sẽ khởi công vào cuối tháng 8/2019

Cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn sẽ khởi công vào cuối tháng 8/2019

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xin chủ trương khởi công dự án xây...

2 liên quan

Khởi công cao tốc Bắc-Nam đoạn Cam Lộ-La Sơn vào cuối tháng Tám

Khởi công cao tốc Bắc-Nam đoạn Cam Lộ-La Sơn vào cuối tháng Tám

Dự án cao tốc Bắc-Nam đoạn Cam Lộ-La Sơn dài 98km được đề xuất sẽ khởi công đầu tiên trong 11 đoạn cao tốc...

91 liên quan

Cuối tháng 8/2019, khởi công cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn

Cuối tháng 8/2019, khởi công cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn

Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức lễ khởi công dự án vào ngày 31/8/2019.

41 liên quan

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn dự kiến khởi công cuối tháng 8/2019, tổng mức đầu tư 7.669 tỷ

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn dự kiến khởi công cuối tháng 8/2019, tổng mức đầu tư 7.669 tỷ

Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn là 1 trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 -...

211 liên quan