Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo
Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo CAND theo hướng hiện đại hóa

Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo CAND theo hướng hiện đại hóa

Báo Công An Nhân Dân
Điểm chuẩn vào hệ trung cấp Công an nhân dân năm 2023

Điểm chuẩn vào hệ trung cấp Công an nhân dân năm 2023

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
Công bố điểm chuẩn vào hệ trung cấp CAND năm 2023

Công bố điểm chuẩn vào hệ trung cấp CAND năm 2023

Báo Công An Nhân Dân
Tăng cường cơ sở vật chất, đẩy nhanh chuyển đổi số hướng tới xây dựng nhà trường thông minh

Tăng cường cơ sở vật chất, đẩy nhanh chuyển đổi số hướng tới xây dựng nhà trường thông minh

Báo Công An Nhân Dân
Bộ Công an trao giải Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Bộ

Bộ Công an trao giải Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Bộ

Chuyên trang Pháp Luật Plus - Báo Pháp Luật Việt Nam
Bế mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Bộ Công an năm học 2022-2023

Bế mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Bộ Công an năm học 2022-2023

Báo Giáo Dục & Thời Đại
Bế mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Bộ năm học 2022-2023

Bế mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Bộ năm học 2022-2023

Báo Công An Nhân Dân
Bộ Công an tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi

Bộ Công an tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi

Chuyên trang Pháp Luật Plus - Báo Pháp Luật Việt Nam
Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Bộ năm học 2022-2023

Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Bộ năm học 2022-2023

Báo Công An Nhân Dân
Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ngoại tuyến trong tình hình mới

Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ngoại tuyến trong tình hình mới

Báo Công An Nhân Dân
Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa trong Chiến dịch 'Thanh niên Công an tình nguyện' hè tại xã Quảng Chu

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa trong Chiến dịch 'Thanh niên Công an tình nguyện' hè tại xã Quảng Chu

Báo Bắc Kạn
Phối hợp tổ chức Chiến dịch thanh niên Công an tình nguyện hè tại Bắc Kạn

Phối hợp tổ chức Chiến dịch thanh niên Công an tình nguyện hè tại Bắc Kạn

Báo Công An Nhân Dân
Chân dung nữ Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa được điều động giữ chức vụ mới

Chân dung nữ Thiếu tướng Đinh Ngọc Hoa được điều động giữ chức vụ mới

Báo Kiến Thức
Học viện Chính trị CAND và Trường Cao đẳng ANND I có Phó Giám đốc, Hiệu trưởng mới

Học viện Chính trị CAND và Trường Cao đẳng ANND I có Phó Giám đốc, Hiệu trưởng mới

Báo Công An Nhân Dân
Khối các trường Cao đẳng CAND tổng kết phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc'

Khối các trường Cao đẳng CAND tổng kết phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc'

Báo Công An Nhân Dân
Tiếp sức cho thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023

Tiếp sức cho thí sinh tham dự Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023

Báo Công An Nhân Dân
Lựa chọn được thí sinh có kiến thức, năng lực vào học tập tại các trường CAND

Lựa chọn được thí sinh có kiến thức, năng lực vào học tập tại các trường CAND

Báo Công An Nhân Dân
Cán bộ chiến sĩ Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I dũng cảm trấn áp tội phạm trong lúc nằm viện

Cán bộ chiến sĩ Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I dũng cảm trấn áp tội phạm trong lúc nằm viện

Chuyên trang Pháp Luật Plus - Báo Pháp Luật Việt Nam