Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Các điều kiện phát triển du lịch sinh thái miệt vườn tại thành phố Cần Thơ

  Các điều kiện phát triển du lịch sinh thái miệt vườn tại thành phố Cần Thơ

  ThS. ĐỖ NGỌC HẢO (Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh)

  1 liên quan

  Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận của khách du lịch về loại hình sinh thái miệt vườn

  Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận của khách du lịch về loại hình sinh thái miệt vườn

  ThS. NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO (Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh)

  87 liên quan

  Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và lòng trung thành của khách lưu trú tại hệ thống khách sạn Liberty, Thành phố Hồ Chí Minh

  Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và lòng trung thành của khách lưu trú tại hệ thống khách sạn Liberty, Thành phố Hồ Chí Minh

  ThS. NGUYỄN SƠN TÙNG (Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Cao đẳng Công Thương TP. Hồ Chí Minh)

  87 liên quan

  Các trường thuộc Bộ Công Thương: Đẩy mạnh cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm

  Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đề nghị, các trường cần đẩy mạnh thực hiện cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ, tự...

  21 liên quan

  Hoạt động tự chủ, chuyển biến mạnh về chất lượng đào tạo

  Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng tại Hội nghị tổng kết năm...

  122 liên quan

  Thu nhập cao từ trồng rau hữu cơ

  Nhờ trồng rau hữu cơ, các thành viên phụ nữ Tổ hợp tác Tu Tra có thu nhập cao khá cao.

  54 liên quan