Nữ Chủ tịch phường bị đòi con nuôi: Sau xét nghiệm ADN...

Nữ Chủ tịch phường bị đòi con nuôi: Sau xét nghiệm ADN...

Theo luật sư Hòe, kết quả giám định ADN con nuôi của bà Như không cùng huyết thống với anh Nhơn nên quyền...

6 liên quan

Vụ nữ chủ tịch phường bị đòi con nuôi: Giám định ADN lần 2 với 'cha ruột'?

Vụ nữ chủ tịch phường bị đòi con nuôi: Giám định ADN lần 2 với 'cha ruột'?

Người xưng là bà nội của con nuôi Chủ tịch phường ở Cà Mau sẽ nộp đơn đề nghị giám định ADN lần 2 sau 1 tuần.

6 liên quan

Con gái nuôi Chủ tịch phường không cùng ADN với 'cha ruột'

Kết quả giám định ADN của con gái nuôi Chủ tịch phường ở Cà Mau không trùng với ADN của người tự xưng là...

5 liên quan

Bất ngờ kết quả ADN con gái nuôi của nữ chủ tịch phường ở Cà Mau

Kết quả ADN của bé gái được nữ chủ tịch phường ở Cà Mau nhận nuôi lại không cùng huyết thống với người xưng...

5 liên quan

Bất ngờ kết quả ADN vụ nữ chủ tịch phường bị đòi con nuôi

Ngày 26-6, tin từ gia đình thanh niên tên Cao Nhơn cho biết việc xét nghiệm ADN đã có kết quả bất ngờ.

Vụ nữ chủ tịch phường bị đòi con nuôi: Người tự nhận là cha cháu bé khởi kiện nội dung gì?

Theo đơn khởi kiện, anh Cao Nhơn nêu rõ là yêu cầu tòa án xác định và công nhận mình là cha ruột của bé...

Đã khởi kiện vụ nữ chủ tịch phường ở Cà Mau bị đòi con nuôi

Nội dung khởi kiện của anh Cao Nhơn là yêu cầu tòa xác định anh là cha ruột của bé gái.