Ai là người được phong chức phò mã 2 lần dưới thời nhà Lý?

Ai là người được phong chức phò mã 2 lần dưới thời nhà Lý?

Trong lịch sử nghìn năm của chế độ phong kiến Việt Nam, một người từng hai lần được phong là phò mã. Ông...

1 liên quan

Ai là người được phong chức phò mã 2 lần dưới thời nhà Lý?

Ai là người được phong chức phò mã 2 lần dưới thời nhà Lý?

Trong lịch sử nghìn năm của chế độ phong kiến Việt Nam, một người từng hai lần được phong là phò mã. Ông...

Nơi khai hỏa trận Bạch Đằng giang

Về TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi được bà Nguyễn Thị Thanh Giang, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin...

Kỷ niệm Chiến thắng Bạch Đằng: Di tích bao bọc bởi những truyền thuyết

Bên dòng Bạch Đằng giang, dân tộc ta đã 3 lần chiến thắng oanh liệt giặc ngoại xâm, khẳng định độc lập, chủ...

1 liên quan

Đạo đức xuống cấp & tinh thần Lang Liêu

Khôi phục miếu Lang Liêu ở đất Tổ, không chỉ là điểm văn hóa tâm linh mà cần trở thành điểm sinh hoạt cộng...

Lễ hội 'rước của quý' độc nhất vô nhị ở Lạng Sơn

Lễ hội 'rước của quý' độc nhất vô nhị ở Lạng Sơn

Lễ rước 'tàng thinh' và 'mặt nguyệt', biểu tượng của nam và nữ, diễn ra ở xã Trấn Yên, Lạng Sơn, cầu một...