Di sản kiến trúc đang bị xâm hại và không được khai thác tốt

Di sản kiến trúc đang bị xâm hại và không được khai thác tốt

Không chỉ góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử của một quốc gia hay một thành phố, không gian di sản còn là...

1 liên quan

Làm gì để không còn những kiến trúc bị phá như Ba Son, Thương xá Tax?

Làm gì để không còn những kiến trúc bị phá như Ba Son, Thương xá Tax?

Theo các chuyên gia, trong câu chuyện bảo tồn di sản kiến trúc đô thị, chính quyền và nhà đầu tư đóng vai...

Kiến trúc nhà thờ Bùi Chu sắp hạ giải có gì đặc biệt?

Kiến trúc nhà thờ Bùi Chu sắp hạ giải có gì đặc biệt?

Trong những ngày qua, dư luận trong nước đã xôn xao trước thông tin nhà thờ chính tòa Bùi Chu (xã Xuân...

Kiến trúc nhà thờ Bùi Chu sắp hạ giải có gì đặc biệt?

Trong những ngày qua, dư luận trong nước đã xôn xao trước thông tin nhà thờ chính tòa Bùi Chu (xã Xuân...

Hội thảo bảo tồn di sản và phát triển đô thị ở TP.HCM

Sau Hà Nội, hội thảo 'Bảo tồn di sản đô thị' vừa diễn ra tại TP.HCM nhằm tạo ra diễn đàn cho các chuyên gia...

Đà Lạt đừng theo vết xe đổ của Singapore trong chỉnh trang đô thị

Việc ngày càng có nhiều công trình lịch sử thuộc hàng di sản bị xâm hại sẽ làm chết dần bản sắc của Đà Lạt.

1 liên quan

Bảo tồn di sản đô thị sẽ góp phần phát triển du lịch của Việt Nam

250 kiến trúc sư, nhà phát triển và chuyên gia đã cùng thảo luận sâu về các vấn đề bảo tồn trong xã hội...

1 liên quan

Bảo tồn di sản đô thị, chìa khóa hướng đến phát triển bền vững

Bảo tồn di sản đô thị, chìa khóa hướng đến phát triển bền vững là chủ đề hội thảo quốc tế do Tạp chí Kiến...

1 liên quan