Gãy cột ăng ten đài truyền thanh, 2 người tử vong

Gãy cột ăng ten đài truyền thanh, 2 người tử vong

Đang tháo dỡ cột ăng ten phát sóng, 2 công nhân kỹ thuật của Đài Phát thanh - Truyền hình huyện bị rơi xống...

31 liên quan

Quảng Bình: Cột ăng ten bị gãy khiến 2 công nhân rơi xuống đất tử vong

Quảng Bình: Cột ăng ten bị gãy khiến 2 công nhân rơi xuống đất tử vong

2 công nhân kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình huyện đang phá dỡ cột ăng ten cũ thì không may cột...

31 liên quan

Quảng Bình: Gãy cột ăng ten, hai công nhân Đài PTTH huyện tử vong

Quảng Bình: Gãy cột ăng ten, hai công nhân Đài PTTH huyện tử vong

Ngày 20/8, đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân kỹ thuật thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình...

31 liên quan

Gãy cột ăngten, 2 nhân viên đài phát thanh-truyền hình tử vong

Gãy cột ăngten, 2 nhân viên đài phát thanh-truyền hình tử vong

Đang tháo dỡ cột ăng ten phát sóng, hai công nhân kỹ thuật của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện bị rơi...

31 liên quan

Gãy cột ăng ten, 2 công nhân Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tử vong

Gãy cột ăng ten, 2 công nhân Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tử vong

Cột ăng ten bất ngờ gãy đổ khiến 2 công nhân Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình...

31 liên quan

Sập cột ăng ten khi tháo dỡ, 2 công nhân kỹ thuật Đài PT-TH tử vong

Sập cột ăng ten khi tháo dỡ, 2 công nhân kỹ thuật Đài PT-TH tử vong

Hai công nhân kỹ thuật của Đài PT-TH huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vừa bị tai nạn dẫn đến tử vong khi leo...

31 liên quan

Phá dỡ cột ăng ten, 2 kỹ thuật Đài phát thanh và truyền hình tử vong

Phá dỡ cột ăng ten, 2 kỹ thuật Đài phát thanh và truyền hình tử vong

Khi đang phá dỡ cột ăng ten cũ, 2 công nhân kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình huyện Tuyên Hóa (Quảng...

31 liên quan