Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Tàu Hải quân Hoàng gia Anh bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

  Tàu Hải quân Hoàng gia Anh bắt đầu chuyến thăm Việt Nam

  Tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Enterprise đã cập cảng Tân Vũ-Hải Phòng ngày 19/02, bắt đầu chuyến thăm xã...

  12 liên quan

  CLIP: Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm Việt Nam

  CLIP: Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm Việt Nam

  Tàu HMS Enterprise của Hải quân Hoàng gia Anh đang có chuyến thăm xã giao kéo dài một tuần tại Việt Nam.

  Tàu Hải quân Anh cập bến Việt Nam, gửi thông điệp về tự do hàng hải

  Tàu HMS Enterprise của Hải quân Hoàng gia Anh đã cập bến Hải Phòng, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 1 tuần tại...

  12 liên quan

  Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm thành phố Hải Phòng

  Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm thành phố Hải Phòng

  Sáng 19-2, tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Enterprise do Thuyền trưởng Cecil Ladislaus, Cán bộ chỉ huy tàu...

  12 liên quan

  Tàu HMS Enterprise của Hải quân Hoàng gia Anh thăm xã giao Hải Phòng

  Ngày 19/2, tại thành phố Hải Phòng, tàu hải quân HMS Enterprise do Thuyền trưởng Cecil Ladislaus, cán bộ chỉ...

  Tàu hải quân Hoàng gia Anh HMS Enterprise thăm thành phố Hải Phòng

  Tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Enterprise thăm thành phố Hải Phòng