Vì sao người Việt đánh tan được đạo quân hùng mạnh của Tần Thủy Hoàng?

Vì sao người Việt đánh tan được đạo quân hùng mạnh của Tần Thủy Hoàng?

Nhờ chiến thuật quân sự đúng đắn, người Việt cổ đã đánh tan đội quân xâm lược đông đảo của nhà Tần, đặt nền...

1 liên quan

Tần Thủy Hoàng mong sống vĩnh cửu nhưng chết sớm vì thuốc trường sinh?

Tần Thủy Hoàng mong sống vĩnh cửu nhưng chết sớm vì thuốc trường sinh?

Vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc rất đoản mệnh. Ông băng hà năm 49 tuổi. Nhưng chỉ 4 năm sau khi Tần Thủy...

Vì sao người Việt đánh tan được đạo quân hùng mạnh của Tần Thủy Hoàng?

Vì sao người Việt đánh tan được đạo quân hùng mạnh của Tần Thủy Hoàng?

Nhờ chiến thuật quân sự đúng đắn, người Việt cổ đã đánh tan đội quân xâm lược đông đảo của nhà Tần, đặt nền...

1 liên quan

Vì sao người Việt đánh tan được đạo quân hùng mạnh của Tần Thủy Hoàng?

Vì sao người Việt đánh tan được đạo quân hùng mạnh của Tần Thủy Hoàng?

Nhờ chiến thuật quân sự đúng đắn, người Việt cổ đã đánh tan đội quân xâm lược đông đảo của nhà Tần, đặt nền...

Vua Lê Đại Hành và chuyện không quỳ lạy khi nhận chiếu chỉ phương Bắc

Vua Lê Đại Hành và chuyện không quỳ lạy khi nhận chiếu chỉ phương Bắc

Ông là một trong những vị vua kiệt xuất mà dân tộc ta từng sản sinh ra, người đầu tiên phá bỏ lệ quỳ lạy khi...

1 liên quan