Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội đàm với Quốc vương Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội đàm với Quốc vương Campuchia

Quốc vương Norodom Sihamoni khẳng định chuyến thăm là sự kiện trọng đại có ý nghĩa lịch sử, đúng vào dịp hai...

20 liên quan

Tổng bí thư, Chủ tịch nước hội đàm với Quốc vương Campuchia

Tổng bí thư, Chủ tịch nước hội đàm với Quốc vương Campuchia

Chiều nay, tại Chính Điện Hoàng Cung ở thủ đô Phnom Penh, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hội...

1 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội đàm với Quốc vương Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội đàm với Quốc vương Campuchia

Quốc vương Norodom Sihamoni khẳng định chuyến thăm là sự kiện trọng đại có ý nghĩa lịch sử, đúng vào dịp hai...

20 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội đàm với Quốc vương Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hội đàm với Quốc vương Campuchia

Quốc vương Norodom Sihamoni khẳng định chuyến thăm là sự kiện trọng đại có ý nghĩa lịch sử, đúng vào dịp hai...

20 liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Quốc vương Campuchia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Quốc vương Campuchia - Ảnh 1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Quốc vương Campuchia - Ảnh 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Quốc vương Campuchia - Ảnh 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Quốc vương Campuchia

Chiều 25/2, ngay sau Lễ đón chính thức, tại Chính Điện Hoàng Cung ở thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư, Chủ tịch...

20 liên quan