Các chỉ tiêu trong Chương trình 08 cơ bản hoàn thành, vượt và về đích sớm

Các chỉ tiêu trong Chương trình 08 cơ bản hoàn thành, vượt và về đích sớm

Sau 5 năm thực hiện Chương trình 03-Ctr/TU, Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: Kinh tế Thủ đô...

14 liên quan

Hà Nội khơi dậy tiềm năng, hướng tới tương lai

Hà Nội khơi dậy tiềm năng, hướng tới tương lai

Trong những năm qua, TP Hà Nội đã huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường đầu...

Ý nghĩa quan trọng của việc tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến

Trong 3 năm thực hiện chương trình Chương trình số 08-CTr/TU về 'Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước...

2 liên quan

Thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy: Lần kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy lớn nhất từ trước đến nay

Sau 4 năm thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội, trong cải cách tổ chức bộ máy, 'có thể nói, đây là...

626 liên quan

Nhiều chỉ tiêu cải cách hành chính của Hà Nội về đích sớm

Sau 3 năm thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cơ bản hoàn thành,...

626 liên quan

Kiểm tra công vụ góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính

Trong 3 năm thực hiện chương trình Chương trình số 08-CTr/TU về 'Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước...

13 liên quan

Tăng sự tương tác của người dân

Qua đợt kiểm tra việc thực hiện Chương trình 08-CTr/TU 'về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), tạo bước...

222 liên quan

Ngành y tế Hà Nội: Tạo thuận lợi nhất cho người dân, bệnh nhân

Kintedothi - Thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội về 'Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước...

222 liên quan

Hiệu quả từ việc xây dựng Tổ dân phố điện tử ở Bắc Từ Liêm

Thực hiện chương trình Chương trình 08 của Thành ủy Hà Nội, năm 2016 quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo đẩy mạnh...

Tăng chỉ số hài lòng của người dân

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm để nâng cao chất lượng phục vụ, yêu cầu đó của Chương trình số...

7 liên quan

Kiểm tra việc thực hiện Chương trình 08 tại Sở Y tế Hà Nội

Qua kiểm tra việc thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy tại Sở Y tế Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu...

626 liên quan

Sở Y tế Hà Nội: Nỗ lực cải cách hành chính hướng tới một nền 'Y tế thông minh'

Chiều 11/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã cùng đoàn...

222 liên quan

Ngành Y tế Hà Nội: Muốn tự chủ, phải cải cách trong chính nội bộ

Làm việc với Sở Y tế Hà Nội về thực hiện Chương trình 08 của Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND...

204 liên quan

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Rút ngắn các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi tối đa cho người dân

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đề nghị Bảo hiểm xã hội TP nghiên cứu mô tả chi tiết...

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Tích hợp các đoàn kiểm tra, giám sát để cải cách hành chính

Kiểm tra Chương trình 08 tại Huyện ủy Thanh Trì, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung lưu...

5 liên quan

100% thủ tục hành chính tại Sở NN&PTNT được giải quyết đúng hạn

Sáng 10-9, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU về 'Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước...

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Chú trọng phát triển dịch vụ, thương mại tại quận Nam Từ Liêm

Ngày 4/9, Đoàn kiểm tra số 1 do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung làm trưởng đoàn làm việc với Quận ủy Nam...

506 liên quan